למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
תפנית » מחובר לאקדמיה » מ"תפנית" לתואר ראשון

מ"תפנית" לתואר ראשון


שילוב מנצח בין לימודים יישומיים ללימודים אקדמיים - המרכז ללימודי תעודה
"תפנית", בית-הספר למנהלים הוא בעל מוניטין רב שנים כבית-ספר מוביל להכשרת מנהלים במסגרת לימודי תעודה. החסות של האוניברסיטה הפתוחה וההפריה ההדדית, מאפשרים למידה בתכניות רב-תחומיות תוך פיקוח וייעוץ אקדמי, היכרות עם ספרי הלימוד שנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

להלן פירוט הקורסים של "תפנית", בית-הספר למנהלים שבהם ניתנת הכרה בנקודות זכות:
קורס מינהל עסקים
ניהול משאבי אנוש
מידענות

להלן הצעה לתכנית להמשך לימודים לתואר בוגר במדעי החברה והרוח note של האוניברסיטה הפתוחה לתלמידי תפנית.

הדרישות לתואר במדעי החברה והרוח

לתואר במדעי החברה והרוח יש לצבור לפחות 108 נ"ז:
 • לפחות 84 נ"ז במדעי החברה והרוח ובכללן לפחות 60 נ"ז במדעי החברה
 • לפחות 18 נ"ז במדעי הרוח note.
 • לפחות 24 נ"ז מתקדמות ובכללן לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה והרוח note, שמתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות במדעי החברה note
 • אין לצבור יותר מ־36 נ"ז פתיחה.
1.- רצ"ב הצעה לתכנית לימודים. 5
הצעה לתכנית לתואר בוגר במדעי החברה והרוח:

א. קורסים ברמת פתיחה וברמה רגילה - 60-54 נ"ז לבחירה מתוך הרשימה הבאה:
שם הקורס נ"ז רמה
1. דיני חוזים (10800) 6 נ"ז ברמת פתיחה
2. מדיניות ציבורית (10723) 6 6 נ"ז ברמת רגילה
3. יסודות המינהל הציבורי (10437) 6 נ"ז ברמה רגילה
4. יסודות המינהל הציבורי (10437) 6 נ"ז ברמה רגילה
5. התנהגות ארגונית (10430) 6 6 נ"ז ברמה רגילה

 • note הדרישות המפורטות והמחייבות מופיעות בידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה.
 • note בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח.
 • note 18 נקודות אלה נכללות במכסת 84 הנקודות הנדרשות במדעי החברה והרוח.
 • note בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי החברה.
 • 5 התכנית המצורפת הינה דוגמה בלבד.
  סדר הקורסים אינו מחייב. ייבחר בתאום עם היועץ האקדמי.
  ניתן לשנות את הקורסים בתכנית בהתאם לבקשות הסטודנטים, ובתאום עם היועץ האקדמי.
 • 6 קורס זה מהווה תנאי קבלה לחלק מהקורסים המתקדמים המוצעים בתכנית.

שם הקורס נ"ז רמה
6. ניהול משאבי אנוש (10279) 6 6 נ"ז ברמה רגילה
7. מבוא לסוציולוגיה (10134) 6 6 נ"ז ברמת פתיחה
8. לגדול עם הטלוויזיה (10698) 6 נ"ז ברמה רגילה
9. פסיכולוגיה בחינוך (10125) 6 נ"ז ברמה רגילה
10. מבוא לתקשורת המונים (10408) 6 6 נ"ז ברמה רגילה
11. אנגלית רמה A למדעי הרוח והחברה (או פטור) 0

ב. קורסים ברמה מתקדמת - 24 נ"ז לבחירה מתוך הרשימה הבאה:
שם הקורס נ"ז רמה
12. שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (10901) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
13. ביטחון סוציאלי (10558) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
14. תרבות ארגונית (10566) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
15. תרבות תקשורת ופנאי בישראל (10503) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
16. תקשורת כתרבות (10532) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
17. יחסי עבודה (10588) 6 נ"ז ברמה מתקדמת
18. דיני עבודה (10354) 6 נ"ז ברמה מתקדמת

ג. קורסי בחירה במדעי הרוח - 24-18 נ"ז לבחירה מתוך הרשימה הבאה:
שם הקורס נ"ז רמה
19. בין ציון לציונות (10121) 6 נ"ז ברמה רגילה
20. להבין סרטים - מבוא לאמנות הקולנוע (10640) 6 נ"ז ברמה רגילה
21. סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (10421) 6 נ"ז ברמה רגילה
22. מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (10693) 6 נ"ז ברמה רגילה
23. לשון, חברה ותרבות (10641) 6 נ"ז ברמה רגילה

ד. הכרה בלימודים בבית הספר תפנית 7
סה"כ נקודות הכרה במדעי החברה

2.- דרישות סמינריוניות
שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה והרוח שמתוכן לפחות אחת במדעי החברה, בקורס שהשיוך היחיד או הראשון שלו הוא במדעי החברה.8

3.- דרישות כלליות לתואר
עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה הפתוחה:
צבירת נקודות זכות לתואר
הוכחת ידע באנגלית
הדרכת ביבליוגרפיה בספרייה


 • 6 קורס זה מהווה תנאי קבלה לחלק מהקורסים המתקדמים המוצעים בתכנית.
 • 7 סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה, צריכים לפנות לוועדה להכרה בלימודים קודמים. כל בקשה שתגיע לוועדה תישקל באופן פרטני, בפרט, אם נצברו נ"ז מלימודים קודמים שלא בתפנית הדבר יכול להשפיע על סך נ"ז ההכרה בגין קורסי תפנית.
 • 8 ראו גם הערות בידיעון האקדמי.


אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים