למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
תפנית » כנס

כנס דירקטורים מקצועי

09:30-09:45
התכנסות, רישום וכיבוד קל
09:45-10:00
דברי פתיחה:
ד"ר אריה נחמיאס, ראש תוכנית ה- MBA, האוניברסיטה הפתוחה
תמיר פרדר, סמנכ"ל השקעות פסגות ניירות ערך
רו"ח צבי שיף, ראש אשכול הפיננסי, BDO זיו האפט 10:00-10:30
10:00-10:30
רגולציה בתחום משמרות ניירות ערך - נחום (חומי) קפלן, מנכ"ל פועלים סהר
10:30-11:00
סליק - ניירות ערך סחירים ולא סחירים - אהוד ציטיאט, סמנכ"ל כספים פועלים סהר
11:00-11:30
עידכונים בנושאי השקעה ורגולציה - חגי בנימין, מנהל מח' קופות גמל אגף שוק ההון
11:30-12:00
הפסקה וכיבוד קל
12:00-12:45
תעודות סל - האותיות הקטנות - מאחורי אפיק ההשקעה הגדול - פאנל מומחים בהשתתפות:
פסגות - גיל שפירא מנכ"ל פסגות תעודת סל
הראל - אורי שור, מנכ"ל הראל תעודות סל
תכלית - אייל סגל, מנכ"ל תכלית תעודת סל
קסם - אבנר חדד, מנכ"ל קסם תעודות סל
מנחה הפאנל: רו"ח עופר קירו, משרד רו"ח, BDO זיו האפט
12:45-13:15
מגמות משילות בסין וקולוניאליזם כלכלי - שרון בר דוד, האוניברסיטה העברית
13:15-13:45
שולחן עגול - פורום קופות הגמל הענפיות

הכנס המקצועי ה-2 לחברי דירקטוריון 1.2.16

09:30-09:45
התכנסות, רישום וכיבוד קל
09:45-10:00
דברי פתיחה:
ד"ר אריה נחמיאס, ראש תוכנית ה- MBA, האוניברסיטה הפתוחה
רו"ח צבי שיף, ראש אשכול הפיננסי, BDO זיו האפט
מר ברק סורני, מנכ"ל פסגות ניירות ערך
10:00-10:30
תיקון 190- עומר בן יאיר, מנהל מקצועי חיסכון ארוך טווח, פסגות
10:30-11:15
סיכוני סייבר ואחריות דירקטוריון הגוף המוסדי-דן רבינוביץ', מנהל תחום אבטחת מידע, BDO Consulting Group
11:15-11:30
הפסקה וכיבוד קל
11:30-12:00
סיכוני סייבר: אמת או בדיה- עו"ד נדב נחמיאס,MBA, CISSP
12:00-12:45
תקנות וחוזר התשלומים וכללי ההצטרפות לקופות הגמל - רו"ח עופר קירו, ראש קבוצה באשכול פיננסים, BDO זיו האפט
12:45-13:30
ייעוץ ותפעול בראי חוק ההסדרים - נועה קיסר, מנהלת מח' סוכנים ויועצים באגף שוק ההון
13:30-14:15
דיון פתוח בהשתתפות מנהלי ונושאי משרה (דירקטוריון, יו"ר ועדות ויועצים מקצועיים בקופות הגמל הענפיות)

הכנס המקצועי ה-1: ניהול סיכונים 21.6.15

09:30-09:45
התכנסות, רישום וכיבוד קל
09:45-10:00
דברי פתיחה:
ד"ר אריה נחמיאס, ראש תוכנית ה- MBA, האוניברסיטה הפתוחה
מר ברק סורני, מנכ"ל פסגות ניירות ערך
רו"ח צבי שיף, ראש אשכול הפיננסי, BDO זיו האפט
10:00-10:30
ניהול סיכונים- גב' מגי בראום, סגנית בכירה לממונה של שוק ההון משרד האוצר
10:30-11:15
מושגי יסוד- מר ניר בלסיאנו, מנהל סיכונים, חברת אביר
11:15-11:30
הפסקה וכיבוד קל
11:30-12:00
האפשרות הגלומה במערכת ניהול סיכונים ממוחשבת, יתרונות וחסרונות גב' מירי בן יהושע, מנהלת סיכונים בגופים מוסדיים
12:00-12:45
עולם ניהול הסיכונים - לימור גולדשטיין, סמנכ"ל, מנהלת סיכונים ראשית, פסגות
12:45-13:30
תפקידי הדירקטוריון בתחום האכיפה המנהלית - רו"ח עופר קירו, ראש קבוצה-אשכול פיננסים , BDO זיו האפט


אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים