למידע נוסף מלא/י פרטיך
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
חשיפה » תקנון משמעת

תקנון משמעת

מטרת התקנון


התקנון קובע מה המעשים שיהוו עברת משמעת, הדרכים לנקיטת צעדים משמעתיים והסמכויות בקשר אליהן. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מן האמצעים שיכולים להינקט על-ידי מורה במסגרת פעולתו הפדגוגית.

עבירות משמעת


עבירת משמעת הינה אחת העבירות דלקמן, לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור, שבוצעה על-ידי סטודנט:

פגיעה בזדון או מתוך רשלנות ברכוש האוניברסיטה, או ברכושו של אדם או של גוף אחר, שהועמדו לרשות האוניברסיטה. רכוש האוניברסיטה – לרבות רשת המחשבים, ציוד המחשוב, רשת התקשורת וקניין רוחני.

מידע נוסף על תקנון המשמעת

מידע נוסף על עונשים

אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים

דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים