תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך:

תכניות לימודים ושיטות הוראה

מסלול לימודים ארבע-שנתי

קמפוס בית יציב

דרישות כלליות לתואר

  עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון בתכנית הלימודים המלאה באתר.

  • לימודי אנגלית:
  • הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • השלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב (‏או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי‎)‏ נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • סיום חובת לימודי אנגלית (‏קבלת פטור‎)‏ הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
  • דרישות סמינריוניות: שתי עבודות סמינריוניות כמפורט בתכנית הלימודים באתר האו"פ.
  • ייתכנו שינויים בתכנית. נא התעדכנו במשרד מרכז הלימוד בטרם הרשמה.
  • התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר א2018.

  • לפרטי הרשמה ראו בפרק הרשמה.
  • בכדי להירשם לתכנית מובנית-קבוצתית, חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

שימו לב: לפני לימוד קורס מתקדם חובה ללמוד את הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏.

שנה א – 30 נ"ז

סמסטר א2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10125

פסיכולוגיה בחינוך

6

ר

10139

סוגיות בחינוך מיוחד

6

ר

סמסטר ב2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10711

מחוננות וכישרונות מיוחדים

6

ר

10485

פרקים בסוציולוגיה של החינוך

6

ר

סמסטר ג2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10698

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט

6

ר

שנה ב – 24 נ"ז

סמסטר א2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10485

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

3

פ

10106

תכנון לימודים, הוראה והערכה

6

ר

סמסטר ב2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

ר

10641

לשון, חברה ותרבות (‏קורס מרחיב-דעת‎)‏

6

ר

סמסטר ג2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10807

שונות בחינוך

6

ר

שנה ג – 26 נ"ז

סמסטר א2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10285

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

4

ר

10134

מבוא לסוציולוגיה

6

פ

סמסטר ב2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10136

מבוא לפסיכולוגיה

6

פ

10765

פילוסופיה של החינוך

6

ר

סמסטר ג2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10493

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות

4

ר

שנה ד – 30 נ"ז

סמסטר א2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10527

ליקויי למידה

6

מ

10583

ספורט וחברה

6

מ

10123

קריאה: תאוריה ומעשה

6

ר

סמסטר ב2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10528

מנהיגות ויישומיה בחינוך

6

מ

10563

הפרעת קשב והיפראקטיביות

6

מ

השלמת כתיבת שתי עבודות סמינריוניות