תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

בוגר בניהול

מסלול לימודים שלוש-שנתי

מכללת ראשון לציון

דרישות כלליות לתואר

 • עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון בתכנית הלימודים המלאה באתר.
 • לימודי אנגלית:
  • הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • השלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב (‏או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי‎)‏ נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • סיום חובת לימודי אנגלית (‏קבלת פטור‎)‏ הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
 • דרישות סמינריוניות: שתי עבודות סמינריוניות בניהול, כמפורט בתכנית הלימודים באתר האו"פ.
 • ייתכנו שינויים בתכנית. נא התעדכנו במשרד מרכז הלימוד בטרם הרשמה.

 • לפרטי הרשמה ראו בפרק הרשמה.
 • בכדי להירשם למסלול המהיר, חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

שנה א – 34 נ"ז

סמסטר א

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10430

התנהגות ארגונית

6

ר

10131

מבוא למיקרוכלכלה

3

פ

מומלץ לשלב סדנת אימון בכישורי למידה במבוא למיקרוכלכלה (‏96291‎)‏

סמסטר ב

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

3

פ

10281

ניהול השיווק

6

ר

10645

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

6

ר

סמסטר ג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10126

מבוא למקרוכלכלה

4

פ

10800

דיני חוזים

6

פ

שנה ב – 37 נ"ז

סמסטר א

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10279

ניהול משאבי אנוש

6

ר

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

ר

10280

יסודות החשבונאות

6

ר

סמסטר ב

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10455

התנהגות צרכנים

6

ר

10285

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

4

ר

סמסטר ג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10777

ניהול טכנולוגיה וחדשנות

6

ר

10404

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

6

ר

שנה ג – 39 נ"ז

סמסטר א

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10354

דיני עבודה

6

מ

10423

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בא"י בין מלחמות העולם

6

ר

10230

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

6

ר

סמסטר ב

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10523

מוסר ועסקים

6

מ

10344

ניהול הפרסום

6

מ

סמסטר ג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10596

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות

6

מ

10142

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

3

פ