תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

בוגר בניהול

מסלול לימודים ארבע-שנתי

קמפוס מל"י

דרישות כלליות לתואר

  עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון בתכנית הלימודים המלאה באתר.

  • לימודי אנגלית:
  • הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • השלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב (‏או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי‎)‏ נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • סיום חובת לימודי אנגלית (‏קבלת פטור‎)‏ הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
  • דרישות סמינריוניות: שתי עבודות סמינריוניות בניהול.
  • ייתכנו שינויים בתכנית. נא התעדכנו במשרד מרכז הלימוד בטרם הרשמה.
  • התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר א2018.

  • לפרטי הרשמה ראו בפרק הרשמה.
  • בכדי להירשם לתכנית מובנית-קבוצתית, חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

שנה א – 19 נ"ז

סמסטר א2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10131

מבוא למיקרוכלכלה

3

פ

10430

התנהגות ארגונית

6

ר

96291

אימון בכישורי למידה במבוא למיקרוכלכלה (‏הנחיה מקוונת‎)‏

סמסטר ב2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10126

מבוא למקרוכלכלה

4

פ

10279

ניהול משאבי אנוש

6

ר

שנה ב – 36 נ"ז

סמסטר א2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

3

פ

10281

ניהול השיווק

6

ר

סמסטר ב2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

ר

10280

יסודות החשבונאות

6

ר

10208

10234

ירושלים לדורותיה או

בימי שואה ופקודה

6

6

ר

ר

סמסטר ג2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10800

דיני חוזים

6

פ

10777

ניהול טכנולוגיה וחדשנות

6

ר

שנה ג – 31 נ"ז

סמסטר א2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10285

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

4

ר

10230

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

6

ר

סמסטר ב2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10142

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

3

פ

10404

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

6

ר

10437

מבוא למינהל וניהול ציבורי

6

ר

סמסטר ג2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10558

ביטחון סוציאלי

6

מ

שנה ד – 24 נ"ז

סמסטר א2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10588

יחסי עבודה

6

מ

10455

התנהגות צרכנים

6

ר

כתיבת עבודה סמינריונית בקורס מתקדם

סמסטר ב2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10523

מוסר ועסקים

6

מ

10344

ניהול הפרסום

6

מ

סמסטר ג2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

כתיבת עבודה סמינריונית בקורס מתקדם