תואר ראשון בתכנית מובנית-קבוצתית

בוגר בניהול

מסלול לימודים של שלוש וחצי שנים

קמפוס חיפה

לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2018
בוגר במדעי המחשב במסלול התמחות באבטחת המרחב המקוון  לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב2018  

דרישות כלליות לתואר

  עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון בתכנית הלימודים המלאה באתר.

  • לימודי אנגלית:
  • הסיווג לרמה באנגלית נדרש עד צבירה של 18 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • השלמת קורסי אנגלית ברמת טרום בסיסי א או טרום בסיסי ב (‏או סיווג לרמת בסיסי לפחות במבחני המיון או במבחן פסיכומטרי‎)‏ נדרשת עד צבירה של 48 נקודות זכות באוניברסיטה הפתוחה.
  • סיום חובת לימודי אנגלית (‏קבלת פטור‎)‏ הוא תנאי הכרחי לצורך הרשמה לקורס ברמה מתקדמת.
  • דרישות סמינריוניות: שתי עבודות סמינריוניות בניהול.
  • ייתכנו שינויים בתכנית. נא התעדכנו במשרד מרכז הלימוד בטרם הרשמה.
  • התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר א2018.

  • לפרטי הרשמה ראו בפרק הרשמה.
  • בכדי להירשם לתכנית מובנית-קבוצתית, חובה לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים בטרם ההרשמה.

שנה א – 28 נ"ז

סמסטר א2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10131

מבוא למיקרוכלכלה

3

פ

10430

התנהגות ארגונית

6

ר

96297

סדנה לכתיבה: ממטלה לבחינה

96291

אימון בכישורי למידה במבוא למיקרוכלכלה

סמסטר ב2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10126

מבוא למקרוכלכלה

4

פ

10281

ניהול השיווק

6

ר

30111

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א

3

פ

סמסטר ג2018

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

95001

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

10800

דיני חוזים

6

פ

שנה ב – 28 נ"ז

סמסטר א2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10279

ניהול משאבי אנוש

6

ר

30112

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב

3

ר

10142

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

3

פ

סמסטר ב2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10285

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו

4

ר

10280

יסודות החשבונאות

6

ר

סמסטר ג2019

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10777

ניהול טכנולוגיה וחדשנות

6

ר

שנה ג – 48 נ"ז

סמסטר א2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10645

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע

6

ר

10230

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים

6

ר

10354

דיני עבודה

6

מ

סמסטר ב2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10523

מוסר ועסקים

6

מ

10908

ניהול אסטרטגי

6

מ

10640

להבין סרטים (‏או קורס מרחיב-דעת אחר‎)‏

6

ר

סמסטר ג2020

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10558

ביטחון סוציאלי

6

מ

10404

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

6

ר

שנה ד – 6 נ"ז

סמסטר א2021

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

רמה

10455

התנהגות צרכנים

6

ר

השלמת כתיבת עבודות סמינריוניות