מניעת הטרדה מינית

במרץ 1998 אישרה כנסת ישראל את החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998.
מטרת חוק זה היא לאסור הטרדה מינית והתנכלות במקום העבודה, כדי להגן על כבוד האדם, על חירותו ועל פרטיותו וכדי לקדם שוויון בין המינים.
 
האוניברסיטה הפתוחה שואפת להיות סביבת לימודים, מחקר ועבודה מכבדת ובטוחה. האוניברסיטה הפתוחה פועלת למניעת הטרדות מיניות ומגלה אפס סובלנות בנושא זה.
התקנון המלא לסטודנטים ועובדים בנושא מניעת הטרדה מינית מופיע באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה.
כמו כן ניתן לקבלו במזכירות מרכזי הלימוד. 
 
 
הממונים על מניעת הטרדה מינית באוניברסיטה הפתוחה:
אחראית על יישום התקנון למניעת הטרדה מינית – פרופ' יהודית גל-עזר,  דוא״ל:   galezer@openu.ac.il
 
סטודנטים/עובדים - במקרה של תלונה ניתן לפנות אל:
1. גב׳ אסנת גץ, מנהלת קמפוס בית בירם,  טל' 04-8269201 , דוא״ל:   osnatge@openu.ac.il
2. גב' אגדיר אבו זרקא, מנהלת קמפוס ואדי ערה, טל' 04-6274534 , דוא"ל:   agadira@openu.ac.il
3. ד״ר רוני באר מרקס, חברת סגל ההוראה,  טל' 09-7781363, דוא״ל:   ronibe@openu.ac.il
 
עובדים – במקרה של תלונה ניתן לפנות גם אל:
1. גב' יונה לשד רובינשטיין, מנהלת בית ההוצאה לאור, טל'  09-7781837 ,  דוא״ל:   yonale@openu.ac.il
2. ד"ר מושיק לביא, דיקן הסטודנטים,  טל' 09-7782196,  דוא״ל: moshikl@openu.ac.il

לומדה למניעת הטרדה מינית