לימודי תואר ראשון (B.A.‎) בכלכלה

ראש תחום: פרופ' אביעד חפץ.

מטרת לימודי הכלכלה היא הקניית ידע עיוני וכלים מתאימים לניתוח והבנה של בעיות כלכליות ברמת המיקרו – כלומר רמת החברה הבודדת, וברמת המקרו – רמת המשק הלאומי על קשריו הבין-לאומיים. הלימודים מתקיימים בתכנית חד-חוגית לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה בכלכלה", תכנית דו-חוגית בצירוף חוג אחר, ותכנית חד-חוגית עם לימודי חטיבה במגוון תחומים.

תכניות לימודים בכלכלה.

קורסים בכלכלה.