דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

מענקים והלוואות מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים לפנות בבקשה לקבלת הלוואות או מענקים המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה והניתנים על־ידי המחלקה לסטודנטים במשרד החינוך – המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב. סכום ההלוואה/המענק נקבע על־ידי המועצה להשכלה גבוהה.

בבקשה לקבלת מענקים והלוואות רשאים לפנות סטודנטים לתואר ראשון שבשנת תשע"ז יהיו רשומים לקורסים בהיקף של 24 נקודות זכות לפחות או לחמישה קורסים אקדמיים לפחות המקנים נקודות זכות.

אנו ממליצים לכל מי שיעמוד באחד משני התנאים המוקדמים הנ"ל לנצל אפשרות זו.

תואר שני – לקבלת הלוואות בלבד זכאים סטודנטים שבשנת תשע"ז רשומים ל-4 קורסים או לקורסים בהיקף של 16 נ"ז לפחות.

שימו לב! בעת ההגשה יש לצרף אישור שכר לימוד שנתי לשנת 2017 אותו ניתן להזמין ללא תשלום באמצעות מערכת הפניות בשאילתא. יש לפתוח בקשת שירות חדשה בנושא שכ"ל ותשלומים – בקשת אישור הרשמה ותשלום שכ"ל בעברית עם חותמת סרוקה (ללא תשלום). האישור יישלח למייל ולהודעות בשאילתא תוך 24 שעות ממועד ההזמנה.

בקרן הסיוע קיימת התחשבות מיוחדת בסטודנטים הורים או הורים יחידניים (לילד אחד לפחות) הלומדים בהיקף מלא – כדאי מאוד להורים העומדים בתנאים אלה להגיש בקשה. בנוסף, הקרן שמה דגש על מגורים בישובים ושכונות הנכללים בפרויקט שיקום שכונות. אם אתם מתגוררים בשכונות אלה (יותר מ-100 יישובים בישראל) – כדאי מאוד להגיש בקשה. לפרטים נוספים על תנאי הזכאות היכנסו אתר המלגות של משרד החינוך.

איך מגישים בקשה?
הטופס הינו טופס מקוון אשר נבנה בהתאם לנתוני הסטודנט. בעת הכניסה הראשונה לטופס תתבקש להזמין סיסמא שבאמצעותה תוכל להיכנס למערכת (כיוון שמדובר במערכת חדשה ייתכנו עיכובים בקבלת הסיסמא – המתינו בסבלנות). לאחר קבלת הסיסמא יש לחזור למערכת ולהתחיל בהגשת הבקשה. יש לצרף לטופס הבקשה את אישור שכר הלימוד השנתי וכן אישורים אחרים שיידרשו בהתאם לרשימה שתתקבל בסיום הליך מילוי הטופס.

לאתר מילוי הטופס לחצו כאן

היום האחרון למילוי הטופס המקוון הוא יום חמישי 8.6.2017.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לחברת טלדור בטלפון: 1700-505-885 או במייל: loans@educatuon.gov.il