הוצאה לאור

 

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה השיקה לקראת סוף שנת 2013 את "הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה", The Open University of Israel Press, בה יראו אור ספרי מחקר ועיון. הוצאת הספרים פועלת לצד בית ההוצאה הוותיק, המוציא לאור את ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, אשר רכשו לעצמם מוניטין רב.
בהוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה יראו אור ספרי מחקר מקוריים, מחדשים ומעוררי ענין בכל תחומי  הדעת ובמיוחד אלה המשיקים לתחומי דעת אחדים. ספרים אלו יעברו תהליך שיפוט אקדמי מוקפד. במערכת הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכהנים חוקרים מובילים בתחומיהם, כשבראש ההוצאה עומדת פרופ' אביבה חלמיש. כתבי יד שיאושרו לפרסום, יראו אור הן במהדורה מודפסת והן במהדורה דיגיטלית. תחילה יראו אור ספרים בשפה העברית, אשר יופיעו במהדורה דיגיטלית ומודפסת, בעוד ספרים בשפה האנגלית יראו אור במהדורה דיגיטלית בלבד. האוניברסיטה הפתוחה תשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא ובירור אודות הוצאת הספרים בכתובת: oui-press@openu.ac.il  

הגשת כתבי יד להוצאת הספרים (במסלול הרגיל) 

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להגיש כתבי יד מקוריים, מחדשים ומעוררי עניין בכל תחומי הדעת, ובמיוחד כאלה המשיקים לתחומי דעת אחדים. במערכת הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכהנים חוקרים מובילים בתחומיהם, וכתבי היד יעברו תהליך שיפוט אקדמי מוקפד. אנו מתחייבים בפני מגישי כתבי היד לשקיפות ומענה אישי.

כתבי יד שיאושרו לפרסום יראו אור במהדורה מודפסת ובמהדורה דיגיטלית (e-book) במקביל. 

להנחיות הגשת כתבי היד במסלול זה- לחצו כאן.  

כתבי היד יעברו תהליך שיפוט אקדמי מוקפד. כתב יד שיאושר לפרסום יראה אור במהדורה מודפסת ובמהדורה דיגיטלית (e-book) במקביל.

לקבלת פרטים בעניין השתתפות המחברים בעלויות ההפקה נא לפנות אלינו לפני הגשת כתב היד.

זכויות היוצרים על הספרים תועברנה מהמחבר לידי הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.

חברי המערכת של הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה:
פרופ' אביבה חלמיש (האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר), פרופ' תמר אלאור (האוניברסיטה העברית בירושלים), פרופ' שרה גורי-רוזנבליט (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' מחמוד גנאים (אוניברסיטת תל-אביב), פרופ' אמיר הורוביץ (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' אביה ספיבק (אוניברסיטת בן גוריון), פרופ' צחי וייס (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' מוטי רגב (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' שיזף רפאלי (אוניברסיטת חיפה). 
 

פרס "קרן גולדברג" מטעם האוניברסיטה הפתוחה לכתבי יד מצטיינים  תשע"ז - 2017

האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על המחזור השלישי של התחרות להענקת פרס "קרן גולדברג" לכתבי יד מקוריים, מחדשים ובעלי ענין לחוקרים ולציבור המשכיל הרחב, בכל תחומי הדעת.

יתקבלו אך ורק כתבי יד שנכתבו במקורם בעברית, עדיין לא ראו אור ואף לא הוסכם לפרסמם בהוצאת ספרים אחרת.

פרס אחד, בסך 40 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שמחברו פרסם ספר עיון אחד לפחות בעבר;

פרס אחד בסך 20 אלף ש"ח, יוענק לכתב יד שהוא יצירת ביכורים.

הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה תפרסם את כתבי היד הזוכים בדפוס ובמהדורה דיגיטלית ותישא בעלויות ההוצאה לאור במלואן.

המועד האחרון להגשת כתבי יד: 31 ביולי 2017.  

לקבלת הנחיות לעיבוד עבודת דוקטור לספר נא לפנות לכתובת: oui-press@openu.ac.il

לחצו על הקישור לפרטים אודות פרס "קרן גולדברג" לכתבי יד מצטיינים 2017 - תשע"ז