פרופ' גיא מירון - משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.

צור קשרטלפון: 09-7782201