רות שהם - מנכ"לית

המנכ"לית מופקדת על העניינים המינהליים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לה הנשיא.צור קשר

לשכת המנכ"לית

טלפון: 09-7782247