אודות המינהל

מינהל המחשוב אחראי לאפיון, לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המידע בתחום שירותי ההוראה, הפיתוח והמחקר ובתחום השירותים המינהליים. כמו כן, אחראי המינהל המינהל להפעלה ולתחזוקה של מרכז המחשבים, של מערכות התקשורת ושל ציוד המחשוב באוניברסיטה, ולנושאי ההדרכה והתמיכה בשימוש במחשבים האישיים, ובתפעול מערכות המידע. 

 לרשימת עובדי מינהל המחשוב

מחלקת מערכות מידע

מחלקת מערכות מידע  אחראית לאפיון, לפיתוח ולתחזוקה של מערכות המידע בתחום שירותי ההוראה, הפיתוח והמחקר ובתחום השירותים המינהליים. כמו כן,  המחלקה אחראית על אתרי האוניברסיטה הפתוחה

לרשימת אנשי הסגל של מחלקת מערכות מידע

מחלקת טכנולוגיות ותשתיות מחשוב

מחלקת טכנולוגיות ותשתיות מחשוב אחראית על ההפעלה והתחזוקה של מרכז המחשבים, של מערכות התקשורת ושל ציוד המחשוב באוניברסיטה.

לרשימת אנשי הסגל של מחלקת טכנולויות ותשתיות מחשוב

משו"ב - מחלקת שירותי מחשוב

 מח' משו"ב אחראית על התקנה ותפעול של כלל ציוד המחשוב האישי באתרי האו"פ, על הטמעת יישומי תשתית ותוכנות בתחנות הקצה, וכן על הדרכה ותמיכה במגוון מערכות מידע לעובדים וסטודנטים.  כמו כן, אחראית מח' משו"ב על ניהול הרכש של כלל הציוד ושירותי המחשוב באו"פ, על ניהול חשבונות משתמש, על תפעול מהלכי גיבוי ועוד.

לרשימת אנשי הסגל של משו"ב - מחלקת שירותי מחשוב

יצירת קשר

  פניות של סטודנטים (לרבות תמיכה טכנית): 3500* ,09-7782222
  פניות של עובדים בלבד, בנושא תמיכה טכנית: 09-7782225
מזכירות מינהל המחשוב: 09-7781021/1181