פתח הכל

שימו לב

1. ככלל, האו"פ איננה מאפשרת עבודה מהבית, אלא לאחר קבלת אישור מראש בכתב, על-ידי פנייה באמצעות הממונים הישירים לסמנכ"ל משאבי אנוש או הממונה מטעמו.

2. עובד שיידרש על-ידי ההנהלה לשהות בכוננות, יהיה זכאי לגמול כמפורט בנוהלי האו"פ. 

3. עובדי האו"פ המשתתפים כצוות בחינה ידווחו על השתתפותם בבחינה בהתאם להנחיות הניתנות על-ידי מדור הנוכחות, בתיאום עם מחלקת ארגון בחינות. ההנחיות מפורטות גם במדריך לשימוש במערכת חילן-נט המצוי באתר מינהל משאבי אנוש.

 


יצירת קשר

מדור נוכחות

טלפון: 09-7781575/1567
פקס: 09-7780644
דוא"ל: smadarn@openu.ac.il, doronmi@openu.ac.il