ד"ר ניבה ולנשטיין ז"ל 10.10.1954 - 10.4.2018

חברים

פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ: בין השנים 1987- 2018
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה בקורסים : 'תכנון לימודים, הוראה והערכה', 'מהי ההוראה? מקצוע, אמנות או אומנות?', 'מטפורה בחשיבה החינוכית'.