ד"ר יצחק מזרחי ז"ל 1951 – 2005

פתח הכל
פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ:
01/04/1982 עד 21/12/2005
תפקיד: מרכז הוראה בביה"ס לטכנולוגיה