אילנה גרדי ז"ל 1941 – 2003

פתח הכל
פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ: 1977-2003
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה למדעי הטבע והחיים