אילנה גרדי ז"ל 1941 – 2003

פתח הכל
פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ:
13/11/1977 עד
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה למדעי הטבע והחיים