ד"ר אהובה ליאופולד ז"ל 1964 – 2000

פתח הכל
פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ:
01/05/1981 עד 14/04/2000
תפקיד: מרכזת הוראה במחלקה למדעי הטבע והחיים, ראש פרויקט בשה"ם