פרופ' מירי סורוז'ון ז"ל 1949 – 2014

פתח הכל
חברים / פרופ' מירי סורוז'ון – דברים לזכרה
פתח הכל

תקופת העסקה באו"פ:01.10.1987 עד 02.4.2014
תפקידים: חברת סגל במחלקה למדעי הטבע והחיים, דיקן הלימודים האקדמיים, דיקן המחקר