נירה ארבל ז"ל 1950 – 2012

פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ:
28.12.76 – 2012
תפקיד: גרפיקאית במח' ההוצאה לאור