שאול בסון ז"ל 1964 – 2001

פתח הכל
פתח הכל
תקופת העסקה באו"פ:
17/02/1989 עד 21/04/2001
תפקיד: סגן מנהל מחלקת מתקני לימוד