הספרייה הדיגיטלית

האוניברסיטה הפתוחה מקדישה משאבים רבים ליצירת תנאי לימוד אופטימליים לסטודנטים. מדור הספרייה הדיגיטלית מנהל את כל חומרי הלימוד של הקורסים ומעלה אותם אל אתרי הקורסים. הפורמט הדיגיטלי מאפשר לסטודנטים גישה לחומרי הלימוד מכל מקום ובאמצעות כל הכלים הטכנולוגיים. המדור אחראי גם להתאמת חומרי הלמידה לסטודנטים עם מוגבלות, בעזרת תוכנות ייעודיות המפיקות קבצים עם הקראה קולית או הגדלה על מסך המופצים לכלל הסטודנטים דרך אתרי הקורסים.
 
צוות

טל אורטל

רכזת הספרייה הדיגיטלית

צוות

עדי רשף

ספרייה דיגיטלית ונגישות

ספרייה דיגיטלית ונגישות​

רעות עתי

ספרייה דיגיטלית ונגישות