מדור זכויות יוצרים וניהול מידע

מדור זכויות יוצרים וניהול מידע אחראי לאישורי השימוש בחומרים שאינם מקוריים, ובכלל זה איורים, תצלומים, ציטוטים, שירים וקטעי וידאו. המדור פועל להשגת זכויות יוצרים לתרגום ספרים משפות זרות לשפה העברית, ומטפל בבקשות להשתמש בתכנים של האוניברסיטה הפתוחה בפרסומיהם של גופים אחרים וכן לתרגום חומרי האוניברסיטה לשפות זרות.
 

מי אנחנו?

צוות

נינה איזנקרפט

מנהלת היחידה

צוות

דנה קנובלר

אסיסטנטית זכויות יוצרים

צוות

הילה אלפסי

אסיסטנטית זכויות יוצרים

צוות

אלכס ריפ

אסיסטנט זכויות יוצרים