תהליך הפיתוח באוניברסיטה הפתוחה נועד להפיק קורסים משלב הרעיון הבסיסי ועד שלב יציאתם להוראה. התהליך כולו מלוּוה על-ידי ראשות פרויקטים מהמחלקה, ומתחיל בהגשת הרעיון על-ידי הצוות האקדמי, דרך אישורו בוועדת המשנה הרלוונטית של הסנאט, וכלה בהפקתו על-ידי מגוון גורמים בדיקנט הפיתוח אקדמי והטכנולוגיות.
  

תחילת התהליך

הצוות האקדמי במחלקה מאתר חומרים הדרושים חידוש, רענון ועדכון או קורסים חסרים שיש צורך להוסיפם. לאחר התייעצות פנימית עם ראש התחום וראש המחלקה האקדמית. בהינתן אור ירוק, נכתבת הצעה המוגשת לוועדת משנה של סנאט האוניברסיטה, הקורס החדש / המחודש יוצא לדרכו.
   

תהליך הפיתוח

לאחר שהקורס החדש / מחודש מקבל אישור מוועדת משנה של הסנאט, ובליווי מנהלת פרויקטים ייעודית לכל מחלקת אקדמית, הקורס עובר כמה תחנות (חלקן בטור וחלקן במקביל), עד יציאתו להוראה:
א. יוצרי התוכן: צוות אקדמי, המורכב ממומחים אקדמיים מהאו"פ ומחוצה לה, אוסף וכותב את התוכן האקדמי, כפי שהוגש בהצעה לוועדת המשנה.
ב. בהבט הפדגוגי: מלווים את הקורס נציגים משני דיקנטים באו"פ, המיועדים לוודא את ההבטים הפדגוגיים הן בתוך חומרי הלימוד, והן במפגשים בכיתות.
ג. QA אקדמי: חומרי הלימוד עוברים review אקדמי בטרם נשלחים לעיבודם והכנתם להוראה.
ד. עיבוד התוכן הכתוב: צוות של עורכים ומגיהים, מעצבים גרפיים ומעצבים טכנו פדגוגיים, ממטב את החומרים ומכין אותם לקראת פרסומם לסטודנטים ולציבור הרחב. במקביל עומל צוות האמון על קניית זכויות יוצרים לוודא שכל החומרים תקינים, וכל מה שדורש תשלום לגורם חיצוני – מטופל ומשולם.
ה. יצירת תוכן מצולם ועיבודו: חלקים מחומרי הקורס מועברים לסטודנטים כהרצאות המצולמות באולפני האו"פ. ההרצאות נערכות בתוספת חומרים ויזואליים, ומצורפות לאתר הקורס.
ו. אתר הקורס: צוות הקורס, בדרך כלל נציג מסגל ההוראה, לצד גורמים מדיקנט הפיתוח, מקימים או ממטבים את אתר הקורס. קורסים רבים מועברים לאתר בשיטת הרצפים, כלומר שהחומרים שלהם מחולקים באתר הקורס לפי יחידות הלימוד השונות, ומלווים בשאלות, תירגולים וחיזוקי הוראה.
  

סיום העבודה על חומרי הקורס והוצאתם להוראה

עם תום העבודה על חומרי הקורס נפתח אתר הקורס לסטודנטים. במקביל עוברים החומרים הטקסטואליים הסבה דיגיטלית והנגשה (האו"פ היא אחד הגורמים המתקדמים בישראל בנושא הנגשת חומרים טקסטואליים).
החומרים יוצאים החוצה במבט לשלושה לקוחות-קצה:
1. הסטודנטים של האו"פ
2. הסטודנטים בכל המוסדות האקדמיים בארץ
3. הקהל הרחב, המתעניין וצמא הידע