54 ניהול התפעול והייצור 1
Untitled גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן
עדכן 40
nivuthebrew.htm
חדשות האופ
קורסים חדשים
מחקרים
ראיונות
ימי עיון
דף על המדף
שונות

13027 – 3 נקודות זכות 

יניהול התפעול והייצור 1

 

ד"ר בני בר-יוסף

 

"הכסף יענה את הכול". עיקרה של פעילות הניהול היא לגרום לעניינים 'לזוז' מהר יותר, יעיל יותר ובעיקר זול יותר. לארגונים שונים יש מטרות שונות, אך כל ארגון שואף, או לפחות צריך לשאוף, להשיג את מטרותיו באופן היעיל ביותר. השגת מטרות הארגון באופן היעיל ביותר היא התפקיד העיקרי של הפונקציה הנקראת "ניהול התפעול".    

 

בכל ארגון יש שלושה תחומי תפקוד עיקריים: שיווק, מימון ותפעול. השיווק משמש כמתווך בין הארגון לבין העולם החיצון. הוא המכיל את מערכת הקשרים בין הארגון ללקוחותיו. השיווק הוא המחליט איך יוצג המוצר ללקוח והוא המגלה את העדפותיו של הלקוח ומתרגם אותם למונחים המובנים על-ידי שאר חלקי הארגון. המימון הוא התפקוד האחראי למציאת מקורות מימון פנימיים וחיצוניים למימון פעילויות הארגון ולניהול ההון של הארגון. התפעול אחראי להמרת חומרי גלם ותשומות אחרות למוצרים או לאספקת מערכת מוגדרת של שירותים. נוכל לומר שארגון המספק שירות הוא "ארגון המוכר תפעול".

 

ניהול התפעול, במובן הרחב של המילה, עוסק במישרין בהשגת מטרות הארגון. אלה יכולות, כאמור, להתמקד בייצור מוצר מוחשי או באספקת שירותים. תחום ניהול התפעול הפך פופולרי ביותר בשנים האחרונות, והוא מייצג גישה רחבה ביותר לניהול פעילויות הארגון הקשורות במישרין להשגת מטרות הארגון. הקורס ניהול התפעול עוסק בשיטות אנליטיות המשמשות לקבלת החלטות בניהול התפעול בארגונים יצרניים ובארגוני שירותים. ניהול התפעול הוא תהליך של ניהול אנשים ומשאבים אחרים במטרה לייצר מוצר או שירות. תחום התפעול כולל, מעבר לייצור עצמו, את ניהול הלוגיסטיקה הנדרשת לתמיכה בייצור, ניהול המלאי הדרוש לארגון להשגת מטרותיו וניהול העובדים, כולל מדידה ובקרת עבודה.


תכנון הייצור והתפעול
עיצוב: נירה ארבל

 

התחומים העיקריים של ניהול התפעול הם:

ניהול ובקרת מלאי; תזמון ובקרת ייצור; בחירת ציוד והחלפתו; תחזוקה; גודלם ומיקומם של מפעלים; מבנה ופרישה של המפעל; בקרה ואבטחת איכות; שינוע והולכת חומרים; שיטות עבודה;

 

על אף שרשימה זו נערכה לפני למעלה משלושים שנה, היא עדיין מציגה בדייקנות את ההחלטות הכלכליות החשובות בניהול התפעול.

 

ההיסטוריה של ניהול התפעול

בשנותיה הראשונות של המהפכה התעשייתית החלה התעשייה היצרנית לעבור מייצור בהיקפים קטנים לפעילות בקנה מידה רחב. על אף שהפעילות הייתה אז בהיקפים גדולים, היו מתקני הייצור פשוטים יחסית, ודרך הייצור – קשיחה. ניהול הפעילות היצרנית נשאר בידי ההנהלה הבכירה בעזרתם של משגיחים. תנאי העבודה בתקופה זו היו, לעיתים קרובות, נוראים ולא הוקדשה כמעט שום מחשבה, לפחות לא מחשבה ממוסדת, לרווחתם של העובדים.

 

ההתפתחות העיקרית התחוללה בסוף המאה ה-19. בתקופה זו גובשה הגישה של הייצור ההמוני ונולד פס הייצור. עם המעבר לשימוש בפחם כמקור אנרגיה והאפשרות לשינוע הפחם בקלות יחסית, ניתן היה למקם מפעלי תעשייה במגוון רחב של אתרים. גמישות זו במיקום המפעל הפכה את מנהל העבודה במפעל לבעל כוח והשפעה רבים.

 

תפקידו של "מנהל הייצור" (שהתפתח מאוחר יותר למנהל התפעול) גובש בתחילת המאה ה-20. תהליכי הייצור הפכו מורכבים ביותר, ומורכבות זו הביאה עמה את הצורך בשיטות ניהול מדעיות. ברמות החדשות של מורכבות הייצור, לא יכול היה מנהל הייצור לתאם בין הביקוש למגוון הגרסאות של מערך המוצרים לבין זימון הייצור ללא שיטות אנליטיות מתוחכמות. למעט המיתון העולמי העמוק בשנות השלושים של המאה ה-20, ניתן לראות ברבעון השני והשלישי של המאה ה-20 את תור הזהב של התעשייה, בעיקר התעשייה האמריקנית. בעוד שבמאה ה-19 נחשבה בריטניה הגדולה לבית החרושת של העולם, הרי שלאחר מלחמת העולם הראשונה הפכה ארה"ב לכוח הכלכלי הראשון בעולם. תנאי העבודה גם הם השתפרו מאוד עם התפתחות תנועת יחסי האנוש, ושיטות מדעיות אמיתיות החלו למצוא את דרכן תחילה למפעלים תעשייתיים ולאחר מכן גם לארגוני שירותים. מודלים מתמטיים לקצב לימוד, ניהול מלאי, זימון הייצור, אבטחת איכות וניהול פרויקטים זכו להכרה בקרב ציבור המשתמשים. בתקופה זו נפתחה הדרך למנהלי התפעול אל ההנהלה הבכירה של ארגונים עסקיים.

 

כיום נזקקים מנהלי תפעול להכשרה והכנה טובות יותר מאשר בעבר. הם נדרשים לשלוט בטכנולוגיות חדשות רבות ועליהם להיות מסוגלים לטפל במערכות ייצור, מערכות לוגיסטיות ומערכות מידע מורכבות. עם השתפרות יכולת המחשבים הגיע כוח מחשוב מוגבר ישירות לרצפת הייצור, ומודלים מתמטיים מתוחכמים ממלאים תפקיד גדל והולך בניהול מודרני של הייצור והתפעול.

 

מטרתו של הקורס בניהול התפעול היא לצייד את מנהל התפעול העתידי בכלים הדרושים לפעילות במאה ה-21, הן בניהול פעילויות בארגון יצרני והן בארגון המייצר שירותים.

 

צוות פיתוח:

פרופ' יחזקאל דראל (אחראי אקדמי),

ד"ר בני בר-יוסף (מתרגם),

ד"ר יובל כהן (עורך מדעי),

יעל אונגר (עורכת).