עדכן גליונות קודמים אודות העדכן בית אופנט עדכן

עדכן הוא כתב העת של האוניברסיטה הפתוחה. הוא מופיע פעמיים בשנה - בחודשים ינואר ויולי. גיליונו הראשון ראה אור בשנת 1988 ועד כה הופיעו 47 גיליונות. עדכן מספר 1 היה בן דף אחד בלבד. עם התפתחותה של האוניברסיטה הפתוחה והתרחבות פעילותה גדל גם מספר העמודים בעדכן, ומגיע היום ל-52 עמודי כרומו.

מבחינה תוכנית עדכן בנוי מכמה חטיבות. החטיבה הראשונה - שהיא גם הגדולה ביותר בהיקפה - מציגה יבול מגוון מן העשייה המחקרית שמתקיימת באוניברסיטה הפתוחה על-ידי חברי הסגל של האוניברסיטה, כשלכל מחקר מוקדש מאמר הסוקר אותו בהרחבה.

חטיבת הכתבות השנייה מציגה דמויות ייחודיות מקרב עשרות אלפי הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, גלריה מרתקת המייצגת את המגוון העצום המאפיין את ציבור הסטודנטים באו"פ. כתבות נוספות עוסקות בבוגרים טריים של האוניברסיטה הפתוחה, שבתוך זמן קצר אחרי קבלת התואר ובזכות המיומנויות שרכשו בעת לימודיהם, כבר תופסים עמדות מפתח בחברות ובמוסדות יוקרתיים במשק.

חטיבת כתבות מיוחדת עוסקת במה שהפך להיות סימן ההיכר של האוניברסיטה הפתוחה - טכנולוגיות הלמידה, פיתוחן ויישומן במסגרת האו"פ.

המדור "מהנעשה באו"פ" הוא מדור החדשות של כתב העת, ובו נסקרים בין השאר פעילותה של האוניברסיטה הפתוחה למען הקהילה באזור השרון, שבו היא שוכנת, פרסים לאומיים ובינלאומיים שחברי סגל האוניברסיטה זוכים בהם, תערוכות אמנות המתקיימות במשכן האוניברסיטה ועוד.

לפי מסורת הנשמרת מזה כמה וכמה שנים, את גיליון עדכן חותם עמוד המוקדש לספרים חדשים של האוניברסיטה הפתוחה המעוררים עניין מיוחד.

עדכן מודפס בכ-70,000 עותקים והוא נשלח לסטודנטים, לאנשי אקדמיה, לאנשי ציבור ולדמויות מפתח בחיי המשק והחברה בישראל.