יועצים במחלקות האקדמיות

היועצים האקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) הם חברי הסגל האקדמי שלה ויועצים נוספים שהוסמכו לכך מטעמה.

סטודנטים יכולים לפנות לקבלת ייעוץ, הן במסגרת המחלקות האקדמיות והן במסגרת ייעוץ כללי ללימודים אקדמיים.

לנוחות הפונים שיחות הייעוץ נערכות בטלפון.

ייעוץ פנים-אל-פנים, למעוניינים בכך, ניתן על ידי יועצים כלליים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, וכן במרכזי הלימוד ובמכללות שבהם מתקיימים לימודי האוניברסיטה הפתוח.

אפשר גם לפנות לייעוץ ייעודי הקשור ל"אפיקי מעבר" ולתלמידי תיכון.

  • במערכת חיפוש יועצים ניתן לראות את רשימת היועצים ואופן הפנייה אליהם.
  • למידע נוסף בעניין זה אפשר לפנות למוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222.