ייעוץ ללימודים אקדמיים

האוניברסיטה הפתוחה (האו"פ) מציעה ללומדים בה מגוון רחב של קורסים ותכניות לימודים לתואר ראשון ולתואר שני. תכניות הלימודים הן בחלקן מובנות עם חופש בחירה מצומצם יחסית ובחלקן מאפשרות גמישות רבה בבחירת קורסים מדיסציפלינות שונות.

מטרת הייעוץ ללימודים אקדמיים היא לסייע לסטודנט לתאם בין שאיפותיו ויכולותיו לבין הדרישות האקדמיות של הקורסים ושל תכניות הלימודים. אף שהאוניברסיטה הפתוחה אינה מחייבת את הלומדים בה להסתייע בייעוץ זה, מומלץ לפנות למערך הייעוץ וההדרכה ללימודים אקדמיים כדי לקבל מידע מתאים בנוגע לבחירה של כיוון לימודים מועדף.

מתעניינים וסטודנטים חדשים מוזמנים, טרם הרשמתם ללימודים, להשתתף במפגש מידע ולאחר מכן לתאם מפגש ייעוץ אישי כדי לקבל המלצה לבחירת הקורס הראשון או הקורסים הראשונים. למידע ותאום מפגשי מידע וייעוץ אישי ניתן לפנות למוקד המתעניינים בטלפון 3500* 09-7782222 או באמצעות אתר המתעניינים.

לסטודנטים ותיקים, מומלץ לפנות לייעוץ בכל עת שהם מתלבטים בבחירת קורס, בקביעת סדר לימוד הקורסים, בבחינת עומס הלימודים הרצוי ולצורך הכנה או שינוי של תכנית לימודים.

לקבלת ייעוץ פנים אל פנים או ייעוץ טלפוני, ניתן לפנות ליועץ כללי או ליועצים במחלקות האקדמיות.


  1. מפגשי מידע
  2. פנייה לייעוץ כללי ללימודים אקדמיים
  3. פנייה לייעוץ במחלקות האקדמיות
  4. ייעוץ לסטודנטים תלמידי תיכון
  5. ייעוץ לאפיקי מעבר
  6. טבלת עזר לבחירת קורס ראשון בתארים השונים