טכנולוגיה מסייעת

ההתפתחות הטכנולוגית שהתחוללה בעשורים האחרונים הביאה לשילובן של שיטות למידה מתקדמות בהשכלה הגבוהה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט. כיום, לצד סביבה אינטרנטית בכל הקורסים באוניברסיטה הפתוחה פותחו גם שירותים ייחודיים בתחום הטכנולוגיה המסייעת. טכנולוגיה זו מאפשרת לפצות על קשיים בקריאה ובכתיבה, לארגן רעיונות ולשפר את תהליכי הלמידה.

 
אנו מציעים את השירותים הבאים:

  • חשיפה למגוון הטכנולוגיות הקיימות באוניברסיטה הפתוחה והתאמת הטכנולוגיה המסייעת לקשיי הלמידה הספציפיים.
  • השאלת תוכנות ותמיכה טכנית – באוניברסיטה הפתוחה קיים מאגר מגוון של כלים, תוכנות ואביזרים. בקורסי אנגלית ללימודים לקראת פטור ובקורסים מתקדמים אפשר לקבל תוכנות בהשאלה לתקופות קצרות. הזכאות להשאלה מוגדרת בהתאם לקורס.