הרצאה - לאן לכוון את הקריירה?

יובך שלפיר - מנכ"ל ומייסד i-Decide
יום חמישי א' ניסן תש"פ, 26 מרץ 2020 | | קלאוזנר 16 רמת אביב, תל אביב    נווט