זו ההזדמנות שלכם לשלב את לימודי מדע המדינה והמדיניות הציבורית עם עבודת שטח במוקדי העשייה וקבלת ההחלטות.

במסגרת ההתמחות תכירו מקרוב את הזירה הפוליטית והציבורית, ברמה הלאומית או המוניציפלית. תעבדו בצמוד לחבר/ת מועצה או חבר/ת כנסת ותסייעו בקידום חקיקה או פרויקט עירוני החל משלב איסוף המידע ועד לתהליך החקיקה עצמו.

 

פתח הכל

התמחות בעיריית תל־אביב-יפו

הניסיונות החדשים לקדם אזרחות פעילה והשתתפות בקבלת החלטות הנוגעות לציבור – בתחומי החינוך, העבודה, הסביבה, התכנון, הדיור, הבריאות והתרבות – מעוררים עניין מחקרי רב. תכנית ההתמחות מאפשרת לעקוב מקרוב אחר ניסיונות אלה ולשלב בהם עשייה בשטח.

במסגרת ההתמחות תעבדו בצמוד לחבר/ת מועצה ותשתתפו בקידומו של פרויקט ייעודי לטובת תושבי העיר. תלמדו ותכירו את השלבים הראשונים של תהליך החקיקה: ההיתכנות הכלכלית, התגובה הציבורית, העבודה מול התקשורת, הכדאיות הפוליטית, השכנוע של חברות וחברי מועצה; תכירו את המערכת העירונית, את תהליך קבלת ההחלטות בעירייה והוצאתן לפועל.

הסטודנטיות והסטודנטים יידרשו לעבוד יום אחד בשבוע (עד 8 שעות) במשך שני סמסטרים, מחודש אוקטובר ועד לחודש יוני.

בנוסף לכך ייקבעו שלושה מפגשי הערכה שההשתתפות בהם היא חובה – בתחילת ההתמחות, במהלכה ובסיומה – כדי לדון בהיבטים שונים של ההתמחות ולהעלות תובנות בנוגע לממשק שבין פוליטיקה לפעילות

ציבורית במישור המוניציפלי.  

קביעת הציון הסופי לקורס מותנית במילוי המטלות הבאות:

  • כתיבת שלושה דו"חות על הפעילות השוטפת כמתמחה;

  • כתיבת עבודת מחקר על דמוקרטיה השתתפותית (בשלטון המקומי או במסגרת אחרת) בהיקף של 20 עמודים.

 

התמחות בכנסת

מחלקת המחקר של הכנסת מציעה התמחות זו כדי לחשוף את הסטודנטים שמתקבלים אליה לעבודה פרלמנטרית בכלל, ולתהליך החקיקה בשלבים הראשונים בפרט.

מחלקת המחקר של הכנסת תצמיד את הסטודנטים לחברי הכנסת שמבקשים לקדם חקיקה בנושא מסוים. על הסטודנטים יוטל לרכז את הידע שהצטבר בארץ ובחו"ל בנושא האמור, ולעמוד על ההיתכנות הכלכלית, המשמעות המשפטית, ההשוואה לחוקים דומים שהתקבלו בפרלמנטים אחרים בעולם, הכדאיות הפוליטית והעבודה עם התקשורת. ולבסוף, יהיה עליהם להשפיע על חברי הכנסת מן הקואליציה ומן האופוזיציה לסייע בקידום הצעת החוק.

במסגרת ההתמחות הסטודנטיות והסטודנטים יידרשו לעבוד יום אחד בשבוע (עד 8 שעות), החל מפתיחת מושב החורף של הכנסת (בתחילת נובמבר) ועד לחודש יוני.

קביעת הציון הסופי לקורס מותנית במילוי המטלות הבאות:

  • השתתפות בשני מפגשים אקדמיים על פרלמנטריזם;

  • כתיבת שלושה דו"חות על הפעילות השוטפת כמתמחה;

  • כתיבת עבודת מחקר (שאינה עבודה סמינריונית) על חוק אחד שהתקבל בכנסת מאז 1992. 


  • ההתמחות בעיריית ת"א מתקיימת בחודשים אוקטובר-יוני, בכנסת בחודשים נובמבר-יוני
  • עלות הקורס כעלות קורס סמסטריאלי רגיל
  • הקורס מקנה: 6 נקודות זכות לתלמידי תואר ראשון | 3 נ"ז לתלמידי תואר שני