‏כ"ג חשון תשפ"ד
7.11.2023


סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

ימים קשים עוברים על כולנו, ומחשבותינו איתכם כל העת. האוניברסיטה הפתוחה מזדהה עמוקות עם אזרחי ישראל, ובכללם סטודנטים וסטודנטיות וחברי קהילת האוניברסיטה שהם או בני משפחותיהם נפגעו באירועים הנוראיים של השבועות האחרונים, עם אלה שפונו מבתיהם ברחבי הארץ ועם החיילים והחיילות שגויסו למילואים ועם בני משפחותיהם. 
לנוכח מצב החירום שבו נתונה החברה הישראלית, אנו רואים בפתיחת שנת הלימודים האקדמית צעד חיוני להשבת החוסן החברתי, וזאת מבלי לפגוע בחובתנו כלפי משרתי המילואים וסטודנטיות וסטודנטים נוספים שבשלב זה חזרה ללימודים אינה אפשרית עבורם. שיטות הלימוד הייחודיות הנהוגות אצלנו, ההתמחות רבת-השנים שלנו בהוראה מרחוק והגמישות הרבה המאפיינת את ניהול הלימודים באוניברסיטה הפתוחה, יאפשרו לנו לפתוח את הלימודים באופן מותאם לנסיבות ככל האפשר. נעשה את מֵרב המאמצים על מנת לספק לכם סביבת לימודים תומכת שתאפשר לרבים ככל האפשר להתקדם בלימודים גם בתקופה מאתגרת זו של חוסר ודאות. בנוסף, נפעל לארגון שנת הלימודים באופן שיאפשר גם למשרתי המילואים, למפונים ולסטודנטים אחרים להצטרף ללימודים בהמשך הדרך ולהשלים את הפערים ככל הניתן. אנו פועלים בתיאום ובשיח מתמיד עם אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה.

להלן עדכון בנוגע להיערכות האוניברסיטה בנושאים השונים:

דחיית פתיחת שנת הלימודים

בהתאם להחלטת ועד ראשי האוניברסיטאות מתאריך 25.10.23 על דחייה בפתיחת שנת הלימודים, הנהלת האוניברסיטה הפתוחה מודיעה בזאת על שינוי בלוח הזמנים לשנת הלימודים תשפ"ד 2024. 

 • סמסטר סתיו תשפ"ד (א2024) צפוי להיפתח בתאריך 3/12/2023, ככל שהתנאים במצב חירום יאפשרו זאת, ולהסתיים בתאריך 11/2/2024. הסמסטר צפוי להיות בן עשרה שבועות ויבוצעו בו התאמות בחומר הלימוד, במטלות ובמבחנים בהתאם לנסיבות. 

 • פטור מדמי הרשמה מאוחרת - לאור המצב, האוניברסיטה הפתוחה תעניק פטור מדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לכל מי שיירשמו ללימודים בסמסטר א2024 ממועד פרסום מכתב זה ועד לתאריך 1/12/2023.  

 • סמסטר אביב תשפ"ד (ב2024) צפוי להיפתח בתאריך 17/3/2024 ולהסתיים בתאריך 21/6/2024, ככל שפתיחת סמסטר א2024 תתאפשר במועד שנקבע, וככל שהנסיבות יאפשרו זאת. ההרשמה הסדירה לסמסטר ב2024 תיפתח בתאריך 10/12/2023.

 • סמסטר קיץ תשפ"ד (ג2024) צפוי להיפתח בתאריך 11/7/2024 ולהסתיים בתאריך 11/9/2024, ככל שפתיחת הסמסטרים הקודמים תתאפשר במועדים שנקבעו, וככל שהנסיבות יאפשרו זאת. ההרשמה הסדירה לסמסטר ג2024 תיפתח בתאריך 24/3/2024.

 • להזכירכם, אפשרות ההרשמה השנתית פתוחה בפניכם. ניתן להירשם כעת לסמסטרים אביב וקיץ ולשריין מקום בקבוצת הלימוד. חיוב שכר הלימוד יבוצע עם פתיחת ההרשמה הסדירה לכל סמסטר.

 • למידע מלא על לוח הזמנים העדכני לשנת הלימודים תשפ"ד ראו: תקופות הרשמה ומועדי הרשמה.

שינויים בהרשמה (החלפת קורס, דחיית לימודים, החלפה ודחייה, ביטול הרשמה)

 • האוניברסיטה מחויבת לפעול לטובת סטודנטים וסטודנטיות מפונים תושבי העוטף והצפון, סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים ובכוחות הביטחון וההצלה וסטודנטים וסטודנטיות שהם או בני משפחתם נפגעו ישירות בגוף או בנפש – האוכלוסייה הזכאית כפי שהוגדרה על ידי כנסת ישראל במסגרת "חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023". לפיכך, נאפשר לכל הנמנים עם האוכלוסייה הזכאית לבצע שינויים בהרשמה ללא תשלום דמי טיפול ועלויות.
  למימוש הזכאות יש לפנות בכתב למרכז ההרשמה: [email protected].

 • סטודנטים מהאוכלוסייה הזכאית אשר ביצעו שינויים בהרשמה בתשלום דמי טיפול ועלויות מפרוץ המלחמה (7/10/2023) ועד למועד הודעה זו, יקבלו זיכוי כספי בהתאם.

 • האוניברסיטה תעשה את מֵרב המאמצים לאפשר לסטודנטים וסטודנטיות בשירות מילואים, למפונים ולכל הנמנים עם קבוצת הזכאים להירשם ולהצטרף ללימודים במהלך הסמסטר. נציע למצטרפים שיעורי השלמה, תיגבורים פדגוגיים ותמיכה ככל שיתאפשר.

 • שאר הסטודנטים יוכלו לבצע שינויים בהרשמה לסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024) בהתאם למפורט בהנחיות ההרשמה

אתרי הקורסים

אתרי הקורסים מתעדכנים כעת וצפויים להיפתח בתאריך 9/11/2023. 

חוברות הקורס המעודכנות יועלו לאתר בתאריך 19/11/2023.

בחינות סמסטר קיץ תשפ"ג

ככלל, סטודנטים וסטודנטיות שהיו רשומים לקורסים בסמסטר קיץ ג2023, עמדו בדרישת המטלות, היו זכאים להיבחן ולא נבחנו בשל ביטול הבחינות, יוכלו לבחור בין האפשרות לקבל ציון "עובר" (ציון שאינו מספרי ושלא יכלל בממוצע) לבין בחינה שתקבע במועד מאוחר יותר. יש קורסים שבהם יתאפשר לבחור באפשרות של ציון לפי ממוצע המטלות, וכל זאת על פי מתווה מפורט שיצא מאוחר יותר מהמחלקות האקדמיות בנוגע לכל קורס. אנא המתינו לפרטים נוספים. למען הסר ספק, סטודנטים וסטודנטיות שהיו רשומים בסמסטרים קודמים והיו זכאים להיבחן בקיץ 2023, ייבחנו במועד מאוחר יותר.  

התאמות למידה בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024)


לימודים ברצף
סטודנטים לתואר ראשון שמבקשים ללמוד בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), קורס שיש לו תנאי קבלה, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף". כלומר, ללמוד את הקורס שיש לו תנאי קבלה עוד לפני שעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס המתנה.

להלן מספר הבהרות:
 • כללי הלמידה ברצף בתקופת מלחמת חרבות ברזל חלים  על המעבר מסמסטר אביב תשפ"ג (ב2023) לסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024) ומסמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023) לסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024). 

 • ניתן להירשם "ללימודים ברצף" בכל הקורסים שיש להם תנאי קבלה, למעט קורסי האנגלית. לאחר ביצוע ההרשמה לקורס, יש לפנות בבקשה ללימודים ברצף במערכת הפניות בשאילתא, או באמצעות פנייה למוקד הפניות והמידע.

 • לא תינתן אפשרות ללימודים ברצף לסטודנטים שנכשלו בעבר בקורס שהוא תנאי קבלה לקורס שאותו הם מבקשים ללמוד ברצף.

 • אם לקורס יש מספר תנאי קבלה ולסטודנטים חסר יותר מקורס אחד, לא ניתן לבקש לימודים ברצף. 

 • נקודות הזכות בקורס המותנה, ינתנו רק לאחר סיום בהצלחה של כל הדרישות בקורס המתנה.

 • הרשמתם של סטודנטים שבחרו ללמוד ברצף, תהפוך לתקינה לאחר שיעמדו בדרישות הלימודים ברצף.

 • סטודנטים שאינם עומדים בדרישת לימודים ברצף יכולים להגיש בקשה להרשמה לקורס ללא עמידה בתנאי קבלה באמצעות מערכת שאילת"א: פנייה חדשה>בקשה לאישור הרשמה לקורס ללא עמידה בתנאי קבלה

הרשמה לקורס מתקדם בטרם עמידה בדרישות האנגלית 
 • סטודנטים שלמדו את הקורס אנגלית מתקדמים א בסמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023) וטרם סיימו את הקורס בהצלחה, יוכלו ללמוד קורס מתקדם אחד בסמסטר סתיו תשפ"ד (א2024), בטרם עמדו בדרישת הפטור מקורסי שפה באנגלית עד ההרשמה לקורס ברמה  מתקדמת. 

 • סטודנטים שלמדו את הקורס אנגלית מתקדמים ב בסמסטר קיץ תשפ"ג (ג2023) וטרם סיימו את הקורס בהצלחה, יוכלו ללמוד קורס מתקדם בהתאם למצב לימודיהם. נקודות הזכות בקורס המתקדם יינתנו רק לאחר סיום בהצלחה של כל הדרישות בקורס אנגלית מתקדמים ב.  

הרשמה לקורס ברמה רגילה בטרם עמידה בדרישות האנגלית 
סטודנטים שלמדו אחד מבין הקורסים: סדנת גישור ידע באנגלית (91428), אנגלית טרום בסיסי א (61136), אנגלית טרום בסיסי ב (61135), וצברו 48 נקודות זכות, יוכלו ללמוד בסמסטר א2024 קורס אקדמי אחד ברמה רגילה, בטרם עמדו בדרישות האנגלית.

הדרכה ביבליוגרפית 
ניתן ללמוד קורס מתקדם ללא עמידה בדרישת ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. חובה להשלים הדרכה זו במהלך סמסטר סתיו תשפ"ד (א2024) ולפני סמסטר אביב תשפ"ד (ב2024).  

עבודות סמינריוניות 
לסטודנטים הקרובים למועד הגשת העבודה הסמינריונית, הוארך מועד ההגשה עד לתאריך 1/2/2024. 

סיוע כלכלי ותמיכה בסטודנטים וסטודנטיות בדיקנט הסטודנטים

 • שירות מילואים - סטודנטים וסטודנטיות המגויסים לשירות מילואים מתבקשים להודיע על כך לרכזת המילואים: [email protected]

 • מרכז אית"ן - מרכז התמיכה והנגישות לסטודנטים וסטודנטיות עם מוגבלות (פיזית או נפשית) או לקויות למידה. המרכז עומד לרשותכם בטלפון ובמייל לכל פנייה עקב המצב הביטחוני. 

 • סיוע כלכלי – האוניברסיטה הקימה קרן מיוחדת לסיוע כלכלי לאוכלוסייה הזכאית על פי החוק. סטודנטים וסטודנטיות הגרים ביישובים שפונו, משרתי מילואים וכוחות הביטחון וההצלה או מי שנפגעו במלחמה וזקוקים לסיוע מיוחד, יכולים לפנות בבקשה מיוחדת למדור לסיוע כלכלי: [email protected].  

 • סטודנטים חדשים - מועד ההגשה ל"אלף המלגות" לסטודנטים חדשים, הוארך עד לתאריך 25/11/2023.

פרופ' גיא מירון 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים