‏11 בינואר 2024
א' בשבט תשפ"ד


סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 

אנו נמצאים בעיצומו של סמסטר א, שמתנהל על אף האתגרים והקשיים הנובעים מהימצאות ישראל במלחמה. בשבוע הבא נתחיל להפעיל את מערך התגבורים שנועד לתמוך בסטודנטים הזכאים, שבגין הנסיבות טרם התאפשר להם ללמוד עד כה בצורה רציפה וירצו לעשות כן בסמסטר זה. כל הסטודנטים והסטודנטיות הזכאים להתאמות יקבלו הודעות מפורטות על אופן הרישום לתגבורים בהתאם לקורסים הנלמדים.

האוניברסיטה הפתוחה פועלת מתוך תחושת מחויבות לכל מרכיבי החברה הישראלית, מבלי לשכוח את חובתה כלפי הסטודנטים והסטודנטיות שעדיין משרתים במילואים, בכוחות הביטחון וההצלה וכן כלפי האוכלוסיות האזרחיות שנפגעו מן המצב ולא יהיה באפשרותן להצטרף ללימודים בסמסטר זה.

סמסטר אביב תשפ"ד (ב2024) ייערך גם הוא במתכונת מיוחדת ומצומצמת, והלימודים בפועל יתנהלו במשך עשרה שבועות. הסמסטר ייפתח ב-17 במרץ ויסתיים ב-21 ביוני 2024. 
לוח הזמנים ומידע מפורט לסמסטר אביב תשפ"ד מפורסם באתר ההרשמה.

היקף חומר הלימוד ומספר מפגשי ההנחיה יותאמו לעקרונות הפעולה של הסמסטר הנוכחי. קבוצות הלימוד יפעלו במתכונתן המתוכננת (קבוצות פנים-אל-פנים או קבוצות מקוונות), בהתאם לנסיבות ולהנחיות פיקוד העורף. המידע המפורט על ההתאמות בכל קורס יפורסם באתרי הקורסים ויוסבר במפגשי ההנחיה.


התאמות לאוכלוסייה הזכאית

כפי שאנו נוהגים בסמסטר א, האוניברסיטה הפתוחה תקדיש משאבים ומאמצים רבים כדי לסייע לסטודנטים ולסטודנטיות מפונים מהעוטף ומהצפון, לסטודנטים ולסטודנטיות המשרתים במילואים, בכוחות הביטחון וההצלה ולבני ובנות זוגם ולסטודנטים ולסטודנטיות שהם או בני משפחתם נפגעו ישירות בגוף או בנפש – האוכלוסייה הזכאית כפי שהוגדרה על ידי כנסת ישראל במסגרת  "חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023".

ההתאמות בנושא ההרשמה לאוכלוסיות הזכאיות אלה יכללו:
  1. פטור מדמי הרשמה מאוחרת עד ליום פתיחת הסמסטר (17/3/2024).
  2. שינויים בהרשמה ללא דמי טיפול ועלויות:
    החלפת קורס – עד תאריך 29/3/2024.
    דחיית לימודים, החלפה ודחייה של קורס או ביטול הרשמה לקורס – עד סיום הסמסטר.

ההתאמות המנהליות והאקדמיות לסמסטר ב מפורטות בדף המרוכז באתר הבית של האוניברסיטה כאן

סטודנטיות וסטודנטים שאושרה זכאותם להתאמות אקדמיות בסמסטר א אינם צריכים לחדש פנייתם בשאילתא לאישור הזכאות – תוקף זכאותם יחול אוטומטית גם בסמסטר ב. 

בני ובנות זוג של משרתי ומשרתות מילואים, זכאים וזכאיות להתאמות כמפורט בחוק – אנא היכנסו לפירוט הנמצא בקישור למעלה או בדף זה.


שמרו על עצמכם ושובו בשלום,  


חתימה פרופ' גיא מירון
 
פרופ' גיא מירון 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים