מלגות לתואר שני

האוניברסיטה הפתוחה מציעה מלגות ללימודי תואר שני מחקרי בפסיכולוגיה חברתית, בפסיכולוגיה קוגניטיבית, בלימודי דמוקרטיה ובמדעי המחשב.

תכניות אלו, המעניקות מלגות לימודים ומלגות קיום, מיועדות לתלמידים ולתלמידות מצטיינים.ות השוקלים.ות להמשיך ללימודי דוקטורט.

לקבלת פרטים נוספים על אודות מלגות לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה יש לפנות ישירות למחלקות האקדמיות הרלוונטיות.


מלגות הצטיינות ומלגות קיום לתואר שני