כתיבת עבודה סמינריונית נחשבת לאחד השיאים בלימודים לתואר ראשון.
מטרת הסדנה להקנות לסטודנטים ולסטודנטיות בקורסים מתקדמים את הכלים לכתיבת טקסט אקדמי ראוי, כפי שנדרש בכתיבת עבודה סמינריונית. בסדנה נתמקד בכתיבת טקסט מובנה המבוסס על מקורות אקדמיים, ונלמד איך לכתוב באופן אינטגרטיבי וקוהרנטי.
 
פתח הכל