פורום אקדמיה עם מובילי סביבה וקיימות בשלטון המקומי, מפגש מס' 2, 5.9.2023:

פורום אקדמיה עם מובילי סביבה וקיימות בשלטון המקומי נועד לגבש אג'נדה מחקרית מבוססת צרכים יישומיים, באמצעות היוועצות עם מקבלי החלטות בשלטון המקומי ושיתוף של ידע מקצועי ומחקרי.

במפגש הפורום השני התקיימו האירועים האלה:

  • הועברה הרצאתו של ד"ר בני פירסט בנושא "תופעת הנמב"י (לא בחצרי) וכיצד מתמודדים איתה בתהליכי תכנון עירוני".

  • נערך דיון בהנחייתה של ד"ר שולה גולדן בנושא "מעורבות ותפקיד הציבור בגיבוש ויישום מדיניות סביבתית עירונית".

  • בנוסף, הוצגה סקירה בנושא הצללה של המרחב העירוני ונערך שיח פתוח בין המשתתפים.

  • לצד אלו, נערך שולחן עגול דיון פתוח בין המשתתפים בהם הוצגו האתגרים בתחומי הסביבה והקיימות, נדונו ממשקי עבודה בין השלטון המקומי לאקדמיה, צורך במחקרים והתכנות יישומית עתידית. 


הזמנה לאירוע >