יום עיון: צבא ושיטור

יום רביעי ט"ו חשון תשע"ט, 24 אוקטובר 2018 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

10:00-09:45
התכנסות וכיבוד קל
10:15-10:00
דברי פתיחה: פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
11:15-10:15
מושב ראשון: היבטים תיאורטיים ומחקריים של הממשק צבא ושיטור . יו"ר: ד"ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין. ד״ר עוזי בן שלום, אוניברסיטת אריאל בשומרון: השיטור והלחימה בצה"ל: בין סוציולוגיה פוליטית של הצבא לסוציולוגיה של הפעולה הצבאית. ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה: השיטור ה"נעלם" – כיצד ומדוע נעלם המושג "שיטור" מן התורה הצבאית של הביטחון השוטף בישראל.
11:30-11:15
הפסקה
13:00-11:30
מושב שני: צבא, שיטור ואלימות - המקרה הישראלי . יו"ר: ד״ר דנה קחטן-גרוסוירט, האוניברסיטה הפתוחה. פרופ׳ יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה: מי שולט על צבא השיטור. ד״ר קובי מיכאל וד״ר כרמית פדן, המכון למחקרי ביטחון לאומי: צבאות במשימות שיטור – הקשר המתחייב שבין ערכי הצבא לפיקוח האזרחי על הצבא . ד״ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין: צבא, (אי)שיטור ואלימות אזרחית.
14:00-13:00
הפסקת צהריים
15:30-14:00
מושב שלישי: שיטור, אלימות ומגדר. יו"ר: ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה. פרופ׳ אורנה ששון-לוי, אוניברסיטת בר-אילן ופרופ׳ עדנה-לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית בירושלים: הדיאלקטיקה המגדרית של השתתפות נשים בצבא השיטור. ד״ר חוה ברונפלד-שטיין, המכללה האקדמית בית ברל: "העיניים של המדינה" – בין שיטור ללחימה . ד"ר איל לוין וגב' שמרית אנגל, אוניברסיטת אריאל בשומרון: מקומן של נשים בשיטור הצבאי בשטחים – מקרה הבוחן של חיילות צה"ל ושוטרות מג"ב.
15:45-15:30
הפסקה
17:00-15:45
מושב רביעי: ממשקי ההשפעה החיצוניים של צבא ושיטור. יו"ר: ד"ר עוזי בן-שלום, אוניברסיטת אריאל בשומרון. פרופ׳ גיא בן-פורת, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: המשטרה הצבאית. ד״ר אראלה גראסיאני, אוניברסיטת אמסטרדם: שיטור הדמוקרטיה: אחת ההשפעות של השוק הצבאי והביטחוני הישראלי .