הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

יום שלישי ז' אדר א תשע"ט, 12 פברואר 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

הכנס הארבע-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס, ימים שלישי-רביעי, 13-12 בפברואר 2019

תכנית

18:00-09:30
התוכנית המלאה מופיעה באתר הכנס