חגיגה לכבוד צאתו לאור של הספר 1929

פלסטינים שמצילים יהודים ויהודים שמצילים פלסטינים

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"ח, 10 דצמבר 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:30-16:15
התכנסות וכיבוד קל
16:40-16:30
ברכות: ד"ר דפנה הירש, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה.
17:40-16:40
מושב ראשון: סיפורי משפחות ניצולות. יו"ר: ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה. יובל אדמוני, קטע נגינה בפסנתר. אברום בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר. בועז כיתאין, נווה שלום. רחל אדמוני לבית שניאורסון, נצר למשפחת ניצולים .
18:00-17:40
הפסקה
19:30-18:00
מושב שני: הצלה ומצילים. יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' (אמריטוס) יאיר אורון, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה. שי וייאנפל, דוקטורנט במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר זיאד דרוויש, חבר הוועדה הפלסטינית לאינטראקציה עם החברה הישראלית מטעם אש"ף. אורית פרידלנדר, העורכת הספרותית של הספר.
19:45-19:30
מילות סיום: פרופ' (אמריטוס) יאיר אורון.