יום עיון: מגדר ישן-חדש: יחסים בין המינים בעולם טכנולוגי

יום רביעי י"א טבת תשע"ט, 19 דצמבר 2018 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

לצפייה בהקלטות האירוע
16:30-16:15
התכנסות וכיבוד קל
18:00-16:30
מושב ראשון: השפעתה של ההתקדמות הטכנולוגית על הבדלים מגדריים. יו"ר: פרופ' גתית קוה, היועצת לקידום הוגנות מגדרית, האוניברסיטה הפתוחה; פרופ' טלי היימן וד"ר דורית אולניק-שמש, האוניברסיטה הפתוחה: הבדלי מגדר במעורבות בבריונות ברשת בקרב ילדים ומתבגרים. ד"ר קרן צור אייל, בי"ס סמי עופר לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה: הקשר בין מדיה מסורתית ומדיה חברתית לבין דימוי הגוף של בני ובנות נוער. רועי בכר, University of Milano-Bicocca: מציאות מגדרית בבית משתנה: על ההשלכות המגדריות של תופעת ה-Airbnb
18:15-18:00
הפסקה
19:30-18:15
מושב שני: השפעתם של הבדלים מגדריים על ההתקדמות הטכנולוגית. יו"ר: ד"ר שיר אתגר, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה. ד"ר שרון גבע, סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב; עייני ערך אישה: סיפורו של פרויקט פמיניסטי ברשת. עו"ד תמי דינס, פוליטיקלי קוראת; פוליטיקלי קוראת: חדשות בשירות האקטיביזם הפמיניסטי.