האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

ועדה מארגנת - האוניברסיטה הפתוחה

 •         תרצה לוטרמן, יו"ר הועדה המארגנת (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה)
 •         אסנת צרפתי (המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
 •         אסף שמבי (אירועים)
 •         אביבית מלמד- סינדורי (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
 •         סיגל ויצמן אהרוני (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט)
 •         שגיה לובטון (מינהל המחשוב-מערכות מידע - מדור אינטרנט
 •         אפרת אברהם-ליבנה (דוברות ויח"צ)
 •         מאיר יצחקי (מינהל הלוגיסטיקה)
 •         גלית אלרום-רוסמן (מדור רכש)
 •         שי לוי (בינוי ואחזקה – משק אירועים ותקשורת)
 •         זאביק פרל (מחלקת הפיתוח וההוצאה לאור - ראש תחום גיגיטל דיגיטל אקספרס)