מה לומדים

לימודי תעודה

ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית  
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני, אשר סיימו לימודיהם בכל תחום במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. התכנית מקנה את הכישורים הנדרשים לרכז הערכה בית ספרית, והיא מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים.
לימודי תעודה במינהל חינוכי  חדש
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני, אשר סיימו לימודיהם בכל תחום דעת במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, וברצונם להגיש מועמדות למכרזי ניהול בית ספר.
לימודי תעודה במדעי המחשב 
התכנית מיועדת לבעלי תואר בוגר במדעים מדויקים או בהנדסה, המעוניינים להשתלם במדעי המחשב. התכנית מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים מתואר ראשון במדעי המחשב. מסיימי לימודי התעודה יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני.
תעודת הוראה בהיסטוריה 
התכנית מקנה תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר האוניברסיטה הפתוחה בהיסטוריה (‏חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה ודו-חוגי בהדגשת היסטוריה של עם ישראל‎)‏, במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה, ובתכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו. כמו כן, מיועדת התכנית לבעלי תואר בוגר בהיסטוריה‏ ממוסדות אקדמיים אחרים.
תעודת הוראה בספרות  
התכנית מקנה תעודת הוראה בספרות לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה. בנוסף, מיועדת התכנית לבעלי תואר בוגר בספרות מאוניברסיטאות אחרות.
תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל 
התכנית מקנה תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה, אשר עמדו בדרישות החובה, וגם לבעלי תואר בוגר בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל ממוסדות אקדמיים אחרים.
תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר ראשון 
התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר האוניברסיטה הפתוחה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים‏, במדעי החברה או במדעי החברה והרוח עם התמקדות במדע המדינה וביחסים בין-לאומיים. כן מיועדת התכנית לבעלי תואר בוגר במדע המדינה, בסוציולוגיה, במדעי החברה, בעבודה סוציאלית ובמשפטים ממוסדות אקדמיים אחרים.
תעודת הוראה בפסיכולוגיה 
התכנית מקנה תעודת הוראה בפסיכולוגיה לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה. התכנית כוללת קורסים בחינוך, בפסיכולוגיה, בדידקטיקה ובהכשרה מעשית.
תעודת הוראה במדעי המחשב 
התכנית מקנה תעודת הוראה במדעי המחשב לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר בוגר במדעי המחשב. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומים קרובים, ישלימו תחילה לימודי קורסים במדעי המחשב ו/או קורסים במתמטיקה.
תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים 
התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים, לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה. תכנית הלימודים משלבת לימודים לתואר שני בלימודי דמוקרטיה ובתעודת הוראה באזרחות.
חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30 בימי ו' 8:30-12:30