תצוגות בספרייה

"קטנים"

  

"מאז ומעולם חפץ האדם לשמור לזיכרון ולהעביר לזולתו את רגשותיו, מחשבותיו ותולדות מעשיו. לצורך זה הוא המציא ופיתח את הציור, הכתב, האלפבית, הדפוס והספר.
הדפוס והספר שינו את חיי האדם, עיצבו את דמותו ואת עולמו [...] בטרם הומצא הדפוס היו הספרים כתובים ביד, מסיבה זו תהליך הפקת הספר ארך זמן רב.
כן נדרשו הקפדה יתרה, דיוק וכתב-יד קריא. החומרים בהם השתמשו לצורך הכתיבה הם שנתנו לספר את צורתו [...]
הספרים המודפסים הראשונים היו גדולי מידות, כבדי משקל ומאד לא נוחים לטלטול. הם נועדו לקריאה כשהם מונחים על שולחנות.
לעתים קרובות היו ספרים אלו גם מחוברים לשולחנות בשרשראות. קשה היה לשאתם ולעיין בהם בניחותא.
כתוצאה ממגבלות אלה בא הצורך להדפיס ספרים קטנים וקטנים עוד יותר [...] הראשונים בספרים הקטנים שיצא לאור היו ספרי קודש, תפילה ויראה, מעשי קדושים ומזמורים.
אנשי הדת היו אלה בעיקר, ועדין שידעו קרוא וכתוב ולכן הם היוו את קהל היעד למדפיסים.
למענם אף הומצאה הכריכה בעלת הרצועות המשתלשלות ממנה לקשירה סביב המותניים, כך שניתן היה לשאתם אף באין כיסים, ולהשאיר את הידיים פנויות וחופשיות.
המצאה זו היתה נקודת זינוק להמצאת ספרים קטנים עוד יותר, ששימשו כקמיעות והותקנו כך שניתן היה לתלותם על הצוואר.
לא חלף הרבה זמן ולא רק אלו אשר שרתו בקודש, כי אם כולם נזקקו לספרים קטנים נוחים לטלטול וקלי משא*".

בתצוגה זו אנו מציגים ספרים קטנים מתחום הספרות והשירה, "ספרי כיס" מאוסף הספרייה.
הם, אמנם, אינם ספרים מיניאטוריים עפ"י ההגדרה, אך מזכירים תקופה רחוקה בה היה להם ביקוש מאותן סיבות שמוזכרות לעיל. 

* מתוך קטלוג התערוכה ספרים מיניאטוריים, אוסף רפאל גרינצויג, 1996 

 


תצוגות קודמות