האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

הדרכה ביבליוגרפית

ספריית האוניברסיטה הפתוחה מעמידה לרשות סטודנטים אתר יעודי בנושא "הדרכה ביבליוגרפית", הכולל: סרטונים, מצגות, דפי עזר הניתנים להדפסה , בחני תרגול ומבחן.

האתר

באתר , מספר סרטונים קצרים המציגים בפני הסטודנטים את הכלים השונים העומדים לרשותם לצורך חיפושי מידע, לקראת כתיבה של עבודות אקדמיות, ויעזרו להם להתמצא בספרייה ושירותיה.
ניתן להכנס לאתר ההדרכה מתוך אתרי הקורסים > כלי עזר > הדרכה ביבליוגרפית,
או דרך אתר הספרייה > הדרכה ביבליוגרפית > כניסה לאתר ההדרכה .

המבחן

סטודנטים מחויבים בציון עובר במבחן שבאתר ההדרכה לקראת הרשמה לקורסים מתקדמים, לקבלת עזרה בחיפושי מידע בספריית האו"פ ולקבלת אישורי כניסה ו/או השאלה בספריות אחרות.
המבחן זמין לכל הסטודנטים הפעילים בשנתים האחרונות באוניברסיטה הפתוחה, ולאלה שהרשמתם לקורסים מתקדמים התקבלה "על תנאי".
הכניסה למבחן היא באמצעות שם משתמש וסיסמה.

כניסה לאתר ההדרכה