אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
סיימתי את הקורס, מה קורה עכשיו?
גם לאחר שנבחנתם בקורס עדיין עשויות להתעורר כמה שאלות הנוגעות לקורס זה או להמשך הלמידה בסמסטר הבא.
 • כיצד מחשבים את הציון הסופי בקורס?
  הציון הסופי בקורס מורכב ממספר המטלות שהגשתם במהלך הסמסטר, מן הציון שקיבלתם בהן ומציון הבחינה. משקל הבחינה תלוי במספר המטלות שהגשתם.
  אם עמדתם בדרישות של הגשת המטלות ובחובות האחרות (אם היו כאלה) ועברתם את בחינת הגמר, יחושב ציונכם הסופי בקורס כממוצע משוקלל של ציוני המטלות וציוני הבחינה. פרטים מלאים על שיטת חישוב הציון הסופי בקורס ניתן למצוא כאן.

 • קבלת נקודות זכות (נ"ז) בקורס
  עמידה בכל דרישות הקורס וסיומו בהצלחה מזכה את הסטודנט בנקודות זכות (נ"ז) שהקורס מקנה. מספר נקודות הזכות שמקנה כל קורס תלוי בהיקפו ומצוין בקטלוג הקורסים. סטודנט יהיה זכאי לנקודות זכות עבור הקורס אם עמד בכל שלוש הדרישות האלה:
  • א. השלים את מספר המטלות ואת הדרישות המיוחדות המוגדרות לקורס.
  • ב. קיבל בבחינת הגמר ציון 60 לפחות.
  • ג. ציונו הסופי בקורס הוא 60 לפחות.
  לא עמדתי בחובת הגשת המטלות של הקורס, מה עליי לעשות?
  באפשרותך לפנות למרכז ההוראה של הקורס ולברר אתו אם ניתן לעשות דבר מה בעניין, ואם כן – מהו.

 • תיקון ציון לתואר (בקורס מסוים)
  אם תיווכחו במהלך לימודיכם כי הנכם מעוניינים לשפר ציון בקורס מסוים (גם אם חלפו כמה סמסטרים מאז שלמדתם אותו), באפשרותכם לתקן את ציון הגמר לתואר על ידי בחינה חוזרת. הציון האחרון הוא הציון הקובע. ניתן לנצל אפשרות זאת שלוש פעמים לכל היותר לתואר. פרטים נוספים אפשר לקבל במוקד הפניות והמידע.

 • גיליון ציונים
  בכל שלב במהלך הלימודים תוכלו לקבל גיליון ציונים המשקף את מכלול לימודיכם עד כה. את הבקשה יש להפנות למרכז ההישגים הלימודיים באמצעות מערכת שאילתא, קול האו"פ או מוקד הפניות והמידע ולציין את הקורסים ואת הפרטים שאתם מעוניינים בהם. הפקת הגיליון כרוכה בתשלום.

 • הרשמה לקורס בסמסטר הבא
  ההרשמה לסמסטר הבא מתחילה שבועות ספורים לאחר תחילת הסמסטר הנוכחי שבו אתם לומדים. הודעה על פתיחת ההרשמה נשלחת לסטודנטים בדואר האלקטרוני.
  שימו לב: יש חשיבות להירשם לקורסים מוקדם ככל האפשר, כבר בתחילת ההרשמה, מן הסיבות שלהלן:
  • א. יש הגבלה על מספר הסטודנטים בכל קבוצת לימוד. הרשמה מאוחרת פירושה שתוכלו להירשם אך ורק לקבוצות לימוד שעדיין לא נסגרו להרשמה. ככל שתקדימו להירשם, כך יגדל הסיכוי שתוכלו ללמוד בקורס או בקבוצת הלימוד שביקשתם.
  • ב. ככל שתקדימו להירשם תוכלו ליהנות מתנאי תשלום נוחים יותר, הן מבחינת פריסת תשלום שכר הלימוד (באמצעות כרטיס אשראי) והן מבחינת הימנעות מתשלום דמי הרשמה מאוחרת. הנחיות לתשלום.
  • ג. לפני ההרשמה לקורס, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ ללימודים אקדמיים, כדי שיסייע לכם בבחירת קורס המתאים לתכנית הלימודים שלכם. בבניית תוכנית הלימודים תוכלו גם להסתייע באתר "תארים ותוכניות לימודים".
  • ד. הכרה בלימודים קודמים: סטודנטים שמעוניינים ללמוד לתואר ראשון ושלמדו לימודים על-תיכוניים, רשאים לפנות בבקשה להכרה בלימודיהם הקודמים. פרטים נוספים "כאן".

 • לימודי אנגלית
  קבלת תואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה מותנית בהוכחת ידע באנגלית. יתר על כן, עמידה בדרישות האנגלית היא תנאי קבלה לכל הקורסים המתקדמים בכל תחומי הלימוד. כדי לקבוע את רמת הידע הנוכחית באנגלית, חייבים כל הסטודנטים להשתתף בהליך המיון – מבחני אמי"ר/אמיר"ם.

  שימו לב! כדי להימנע מעיכוב מיותר בלימודי התואר, יש לגשת למבחן המיון וללמוד את קורסי האנגלית כבר בשלבים הראשונים של הלימודים.

 • מבחני אמי"ר/אמיר"ם (אנגלית, מיון רמות)
  סטודנטים שלא נבחנו בבחינה פסיכומטרית או שאינם רוצים שרמתם באנגלית תיקבע לפי הציון באנגלית שהשיגו בבחינה זו, יכולים לגשת למבחן אמי"ר או למבחן אמיר"ם, שהוא הנוסח הממוחשב של בחינת אמי"ר. על סמך הציון במבחן ייקבע אם הנכם זכאים לפטור מלימודי אנגלית או מסווגים לאחת מבין רמות הלימוד E-A. פירוט רמת הסיווג לפי ציוני המבחן מופיע בטבלה בידיעון האקדמי.

  מבחני אמי"ר ואמיר"ם מתקיימים כמה פעמים בשנה ומתבצעים באמצעות "המרכז הארצי לבחינות והערכה" (גוף בלתי תלוי באוניברסיטה). ההשתתפות בבחינה כרוכה בהרשמה ובתשלום.

  פרטים על מועדי מבחני המיון ניתן לקבל במערכת שאילת"א או במוקד הפניות והמידע.