ברכות ל-4,178 הבוגרים והמוסמכים  שלנו

האוניברסיטה הפתוחה גאה ב- 4,178 הבוגרים והמוסמכים שסיימו את לימודיהם ומשתתפים בחמשת טקסי הענקת התארים במהלך חודש יוני 2019

4,178 בוגרים ומוסמכים יקבלו תעודות ברחבת הדשא שבקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה בחמישה טקסים חגיגיים במהלך חודש יוני. בטקסים יוענקו תארים ל- 3,299 בוגרי תואר ראשון, ל- 606 מקבלי תואר מוסמך (תואר שני), ל- 194 מקבלי תעודת הוראה, ל- 38 מסיימי לימודי תעודה, ול-41 בוגרי חוג לאחר תואר.

11.6 - טקס 1 -  בוגרי תואר ראשון במדעי החברה בהדגשת מדיניות ציבורית ובמדעי החברה והרוח של השלטון  מקומי ובוגרי המחלקה לניהול ולכלכלה.
12.6 טקס 2 – הענקת תואר עמיתי כבוד ותואר מוסמך (תואר שני) ולימודי תעודה: מנהל עסקים MBA, מחשבה ביולוגית, פסיכולוגיה חברתית, מדעי המחשב, לימודי תרבות, מנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, לימודים דמוקרטיים בינתחומיים.
13.6 טקס 3 – בוגרי תואר ראשון במחלקות להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, המחלקה לספרות, לשון ואמנויות, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, והנדסה תעשיה וניהול והמחלקה למדעי הטבע והחיים.
16.6 טקס 4 – בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, בוגרי המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת ובוגרי המחלקה לפסיכולוגיה וחינוך.
17.6 טקס 5 – בוגרי תואר ראשון במדעי החברה והרוח.

להלן נתונים סטטיסטיים על בוגרי ומוסמכי האוניברסיטה הפתוחה לשנת 2019. הנתונים עובדו בידי גב' דליה ממון מהמחלקה להערכה.

נתונים כלליים על הבוגרים :
גיל: גילם הממוצע של הבוגרים הוא 36 (סטיית תקן – 9) והגיל החציוני הוא 34. הגילים נעים בין 18 ל-78.
מין: 63% מהבוגרים הן נשים, והן מהוות רוב בקרב מקבלי התואר הראשון.
החברה הערבית: 425 בוגרים (13%).
החברה החרדית:  76 בוגרים (2%).
אזור מגורים: 55% מהבוגרים גרים באזור המרכז, 20% באזור חיפה והצפון, 13% באזור ירושלים, 10% באזור הדרום ו-2% מתגוררים בחו"ל.
3,299 בוגרי תואר ראשון (B.A.)
לבוגרי התואר הראשון יוענקו תארים ב-143 תחומים ומסלולים שונים, לפי החלוקה הבאה: 34% במדעי החברה והרוח, 16% בניהול וכלכלה, 11% בחינוך ופסיכולוגיה, 12% במדעי החברה, 11% במדעי הרוח, 4% בחשבונאות, 3% במדעי הטבע והחיים, 3% בסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, 5% במתמטיקה ומדעי המחשב.
נשים מהוות רוב (למעלה מ-90%) בתחומי מדעי החברה בהדגשת חינוך, מדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות, בפסיכולוגיה וחינוך ובמדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות.
גברים מהווים רוב (למעלה מ-70%) בתחומים הבאים: מדעי המחשב, ניהול ומדעי המחשב, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, היסטוריה, ומדעים.
החברה הערבית: התואר השכיח בקרב בוגרים החברה הערבית הוא במדעי החברה והרוח.

606 מקבלי תואר מוסמך (M.A.)
גיל:  גילם הממוצע של מקבלי תואר המוסמך הוא 41 והגיל החציוני הוא 39. טווח הגילים נע בין 25 ל-76.
מין: 360 נשים (59%) ו-246  גברים (41%).
החברה הערבית: 58 מוסמכים (10%).
החברה החרדית: 4 מוסמכים (%1)
לימודים לתואר ראשון: 66% ממקבלי תואר המוסמך סיימו תואר ראשון באוניברסיטאות בארץ (29% סיימו תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה), 25% סיימו תואר ראשון במכללות, 7% הם בוגרי מוסדות להכשרת עובדי הוראה, ו-2% למדו באוניברסיטאות בחו"ל או בשלוחותיהן.
תחומי הלימודים לתואר השני: מינהל עסקים (54%), חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה ((8%, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים (22%), מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך (7%), מדעי המחשב (5%), לימודי תרבות (2%), פסיכולוגיה חברתית (1%).