האוניברסיטה תורמת מחשבים לקהילה
האוניברסיטה הפתוחה מתמחה בהוראה מרחוק בשילוב טכנולוגיות חדשניות בתהליכי ההוראה והלמידה, ופעילותנו נתמכת באופן מסיבי על ידי מחשבים. אחת לתקופה אנו מחליפים את המחשבים הישנים בחדשים. המחשבים הישנים עדיין מתפקדים אך כבר לא יכולים למלא את יעודם בסביבה עתירת טכנולוגיה.  כחלק מפעילות  האוניברסיטה בתרומה לקהילה אנו מבקשים לתרום מחשבים ישנים אלה לעמותות שמסייעות לאוכלוסיות נזקקות בעיקר בהקשרים חינוכיים.
למכרז ולהורדת טפסים :