פרופ' אליהו נסים נשיאה החמישי של האוניברסיטה הפתוחה
פרופ׳ אליהו נסים, הנשיא החמישי של האוניברסיטה הפתוחה, נפטר.
פרופ' נסים כיהן בתפקיד בין השנים 1997–2003
ובשנת 2006 הוענק לו תואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אליהו נסים נולד בארץ בשנת 1933. תאריו האקדמיים היו בתחום הנדסת האווירונאוטיקה: תואר ראשון מאוניברסיטת בריסטול, 1957; תואר שני מהטכניון, 1961; ותואר דוקטור מאוניברסיטת בריסטול, 1963. תחומי מחקרו היו אווירואלסטיות, דינמיקה ואווירודינמיקה.
פרופ' נסים היה חבר סגל בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון ונושא הקתדרה להנדסה אווירונאוטית ע"ש סידני גולדסטין. הוא כיהן בתפקידים ניהוליים בטכניון, בהם דיקן הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה (1971–1973, 1978–1980), המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (1984–1986) וממלא מקום המשנה לנשיא הטכניון.

בשנים 1997–2003 כיהן כנשיאה החמישי של האוניברסיטה הפתוחה ופעל רבות לקידומה ולמיצובה בעולם האקדמי בארץ. בשנת 2006 החליטה מועצת האוניברסיטה הפתוחה להעניק לפרופ' נסים תואר עמית כבוד, וכך נכתב במגילה שהוענקה לו:
"התואר ניתן לפרופ' נסים לאות הוקרה על פעילותו לקידום האוניברסיטה הפתוחה בכהנו כנשיאה בשנים 1997–2003. תחת הנהגתו של פרופ' נסים חלה התפתחות מרשימה של האוניברסיטה הפתוחה, שהתבטאה בעלייה גדולה במספר הסטודנטים והבוגרים, בהוספת תכניות לתואר ראשון ולתואר שני ובגידול בהיצע הקורסים. בשנות כהונתו דאג פרופ' נסים לקידומה הטכנולוגי של האוניברסיטה, לשיפור תשתית המחשוב שלה ולשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק. בכך תרם לגיוון ההוראה והלמידה והצעיד את האוניברסיטה לעידן חדש. בתקופת נשיאותו של פרופ' נסים קמה רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה, המסייעת לסגל האקדמי בפעילותו המחקרית ומעלה את קרנה של האוניברסיטה כגוף מחקרי פעיל.

התואר ניתן לאות הערכה על תרומתו להגברת פעילות האוניברסיטה בקרב אוכלוסיות רחבות, בהן סטודנטים מן הפריפריה, דוברי ערבית וכן אלפי סטודנטים דוברי רוסית ממדינות ברית המועצות לשעבר. בשנות כהונתו התמסד פרויקט ה"נחיתה הרכה" שנועד להקל על סטודנטים העושים את צעדיהם הראשונים בלימודים גבוהים, ותחת הנהגתו נפתחו "אפיקי מעבר", המרחיבים את הנגישות להשכלה הגבוהה ומאפשרים לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה להשתלב בלימודים באוניברסיטאות אחרות.

התואר ניתן על נחישותו בהובלת מפעל ההקמה של קריית האוניברסיטה ברעננה ובליווי פרויקט הבנייה המורכב ורחב ההיקף משלבי התכנון ועד סמוך לסיומו; ולאות הערכה על מסירותו לאוניברסיטה וליעדיה ועל הנהגתו את האוניברסיטה הפתוחה בעידן של שינויים מרחיקי לכת בנוף ההשכלה הגבוהה.

התואר ניתן לאות הערכה על מסירותו לאוניברסיטה וליעדיה ועל הנהגתו את האוניברסיטה הפתוחה בעידן של שינויים מרחיקי לכת בנוף ההשכלה הגבוהה".

האוניברסיטה הפתוחה משתתפת בצער המשפחה.

יהי זכרו ברוך.