היחידה לניהול התמדה
היחידה לניהול התמדה בדיקנט הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה עוסקת בליבה של הלימודים האקדמיים במטרה להוביל את הסטודנטיות והסטודנטים בבטחה לסיים את תכנית הלימודים האקדמית שלהם בזמן קצוב. 

בשבוע שעבר זכתה היחידה ב"קול קורא" בסך חצי מיליון ₪ מטעם קרן רוטשילד, בנושא "חיזוק תשתיות להתמדת סטודנטים במוסדות אקדמיים".

שיפור התמדת הסטודנטים בלימודיהם הוא יעד אסטרטגי כלל מערכתי ומניעת נשירה היא אתגר המלווה את האו"פ מאז הקמתה. מטרת היחידה לניהול ההתמדה היא להעלות את שיעור הסטודנטים המתמידים בלימודיהם ולצמצם את הנשירה.
יחידת ההתמדה פיתחה כלים הטכנולוגיים ביחד עם צוות ה-BI  של האו"פ שמטרתם להנגיש מידע ולספק תמונת מצב אמיתית ועדכנית של הסטודנטים, במטרה לסייע בקבלת החלטות מושכלת, הן למחלקות האקדמיה והן לכלל הארגון, תוך שילוב עם פעולות פרואקטיביות במחלקות, הנעשות בהובלת היחידה לניהול התמדה וטיפול באוכלוסיות מגוונות במערכת המשימות  התפעולית של  היחידה.
היחידה פועלת לפתח "דשבורד" יעודי במערכות של האו"פ, שיהיה כלי עבור הסטודנטים, שישקף עבורם את מצבם הלימודי, ויאפשר קבלת החלטות בנוגע להמשך לימודיהם. 

מעבר לתרומה הכלכלית מדובר בהבעת אמון משמעותית מאוד באוניברסיטה הפתוחה. היה  זה קול קורא מאוד תחרותי בשני שלביו  מול מרבית המוסדות האקדמיים בארץ מה שרק מחזק את ההכרח להצליח  להטמיע דרכי פעולה מבוססי נתונים בכול הנוגע לדפוסי ההתמדה בשנים הקרובות.

 תודה רבה לכול צוות היחידה שמוביל את תהליכי התמדת והצלחת הסטודנטים באו"פ ,לצוות מרכז הדאטה ובינה ארגונית המקצועי והמסור וכול מי שלקח חלק בעשייה, אין ספק שזכייה זו היא  גם בזכות שיתוף פעולה פורה ומפרה עם המחלקות האקדמיות ויחידות נוספות בארגון.
 
ב8.1.2022 יתקיים באוניברסיטה הפתוחה כנס ראשון בשיתוף עם קרן רוטשילד ועם כלל המוסדות האקדמיים בארץ, בנושא תהליכי התמדה באקדמיה ויישום תהליכים אלו.
 
את תהליך מובילים פרופ' אופיר מינץ מנור, דיקן הלימודים האקדמיים, צוות היחידה לניהול התמדה: שרון אברם, מנהלת היחידה, עינת מאירי-וטנר, שלומית ברקוביץ, טלי רון, עדי רומנו, טלי מנדלסון.
פיתוח הכלים הטכנולוגיים נעשה ביחד עם צוות ה-BI במנהל המחשוב באוניברסיטה הפתוחה: רמי ענבר, רונית שגיא וברק יריב.